Türkiye'de çalışma hayatını yeniden düzenleyecek olan yeni istihdam paketi AK Parti tarafından TBMM Başkanlığı'na sunuldu. Perşembe günü TBMM Plan Bütçe Komisyonu'nda görüşmeleri başlayacak olan paketin taslak metninde bazı değişiklikler yapıldı. Özellikle esnek çalışmaya yönelik değişiklikler çalışma hayatında çok radikal bir adım olacak.

TAM ZAMANLI ÇALIŞMADAN KISMİ ZAMANLI ÇALIŞMAYA GEÇENLERE GELİR VERGİSİ İSTİSNASI GELİYOR

Yeni istihdam paketinde yer alan düzenlemelere göre tam süreli olarak çalışırken kısmi süreli çalışmaya geçen çalışanların ücretleri gelir vergisinden istisna olacak. Bu imkandan yararlanılabilmesi için işverenin kısmi süreli yeni bir çalışanı istihdam etmesi ve o çalışan ile en az 6 ay boyunca çalışmayı sürdürmesi gerekiyor. Bu istisna uygulaması 12 ayı aşmayacak şekilde yeni işe alınan çalışanın kısmi süreli çalışma süresi kadar devam edecek.

294 TL'YE KADAR VERGİ ALINMAYACAK

Bir iş yerinde bir işçi ayda 30 gün çalışma yerine 15 gün çalışmayı kabul ederse ve işveren de 15 gün çalışacak yeni bir işçiyi işe alırsa tam zamanlı çalışmadan kısmi zamanlı çalışmaya geçen işçinin ücretinde gelir vergisi istisnası uygulanabilecek. Devlet tarafından tahsilinden vazgeçilen gelir vergisi tutarı asgari ücretin yüzde 10'unu geçmeyecek. 2020 yılı için hesaplandığında en fazla 294 TL vergi alınmayacak.

SÜRE 4 YILA UZATILABİLECEK

TBMM'ye sunulan kanun teklifinde 31 Aralık 2020 tarihine kadar tam zamanlı çalışmadan kısmi zamanlı çalışmaya geçiş için başvuranlar vergi istisnasını kullanabilecekler. Ancak bu süre cumhurbaşkanı kararı ile birer yıldan 4 defa uzatılabilecek. Bu şekilde 12 ay olan gelir vergisi istisnası 4 yıla çıkartılabilecek.

KISMİ ZAMANLI ÇALIŞMAYA GEÇENLERİ SADECE ÇALIŞTIKLARI GÜNLER EMEKLİLİKLERİNE SAYILACAK

Yeni istihdam paketinden tam zamanlı çalışmadan kısmi süreli çalışmaya geçenlerin çalışmadıkları süreler için emeklilik primlerinin devlet tarafından karşılanması tasarlanıyordu. Ancak TBMM'ye sunulan teklifte buna yer verilmedi. Kısmi zamanlı çalışan çalışanlar emeklilik günlerine sadece çalıştıkları günleri saydırabilecekler. Tam zamanlı çalışmadan kısmi zamanlı çalışmaya geçen bir çalışan ayda 15 gün çalışıyorsa sadece o 15 gün emekliliklerine sayılacak. Başka herhangi bir prim desteği verilmeyecek.

YAŞ ŞARTI KALDIRILDI!

Hazırlanan taslakta kısmi zamanlı çalışmada vergi istisnası 50 yaş üzerindeki kişileri kapsayacağı bildirilmişti. Ancak burada bir değişiklik yapılarak yaş şartı ortadan kaldırıldı. Tam zamanlı çalışmadan kısmi zamanlı çalışmaya geçen herkes yaşına bakılmaksızın 12 aya kadar vergi istisnasına tabi olabilecek. Kısmi zamanlı çalışmaya geçiş ile 1 kişinin yapacağı işin 2 kişiye dağıtılıp işsizliğin düşürülmesi amaçlanıyor.

ÇALIŞANLAR İHBAR TAZMİNATI VE KIDEM TAZMİNATI ALAMAYACAKLAR

Yeni düzenlemede çalışanların aleyhine olacak çok önemli bir detay bulunuyor. Buna göre 25 yaşını doldurmamış veya 50 veya daha yukarı yaştaki çalışanlar 2 yıla kadar zincirlemeli şekilde belirli süreli sözleşme yapabilecekler. Bu sözleşmeler sözleşmenin bitiş tarihinde kendiliğinden sona erecek. Bu nedenle işverenler çalışanlarına herhangi bir ihbar veya kıdem tazminatı ödemek zorunda olmayacaklar. Ayrıca sözleşme kendiliğinden sona ereceğinden çalışan mahkeme yoluyla işe iade gibi bir haktan da mahrum kalacak. Bu çalışanlar iş güvencesi hükümlerinden yararlanamayacaklar.

25 YAŞ ALTI GENÇLER İÇİN DAHA DÜŞÜK PRİM ÖDENECEK

25 yaş altı gençler için de önemli değişiklikler yapılıyor. Buna göre25 yaş altı gençler ayda 10 günden az çalıştırılırsa sadece çalıştıkları süre için işverenler asgari ücretin yüzde 2'si oranında iş kazası ve meslek hastalığı sigorta primi ile yüzde 12,5'i oranında genel sağlık sigortası primi ödeyecekler. Bu gençlerin çalışmalarından ortaya çıkacak eksik günlerin emekliliklerine sayılabilmesi için yüzde 20 oranında primi ceplerinden ödemeleri gerekecek. Ancak bu ödemenin de çalıştıkları ayı takip eden ayda yapılması şart olacak. İleride ödemek gibi bir uygulama olmayacak.

isbilgisi.com