Vergi İncelemelerinde Daha Etkin ve Yoğun Bir Döneme Giriyoruz

Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın vergi incelemeleri üzerine çalışmaları her geçen gün yoğunlaşmakta. Vergi Müfettişi sayılarının artırılması, gelişen teknolojik imkanlardan mümkün mertebe faydalanılması (denetimlerde dijital imkanların kullanılması vb) gibi gelişmeleri gözlemleyebiliyoruz.Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 60 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’nde de yine vergi incelemelerini ilgilendiren önemli birtakım düzenlemeler getirildi.

YAZARLARIMIZ 01.11.2020 - 21:48 01.11.2020 - 21:48

Sevgili okuyucular,

Kamu giderlerinin devlet tarafından finanse edilmesi devletin temel gelir kaynağı olan vergiler ile mümkün olabiliyor. Vergi kayıp ve kaçaklarının mümkün olduğunca aza indirgenmesi bir yönüyle devletin kamu harcamalarını sağlıklı bir şekilde yürütebilmesi için zorunlu iken, bir yönüyle de vergi adaletini sağlamak noktasında önem arz etmekte.

Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın vergi incelemeleri üzerine çalışmaları her geçen gün yoğunlaşmakta. Vergi Müfettişi sayılarının artırılması, gelişen teknolojik imkanlardan mümkün mertebe faydalanılması (denetimlerde dijital imkanların kullanılması vb) gibi gelişmeleri gözlemleyebiliyoruz.

Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 60 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’nde de yine vergi incelemelerini ilgilendiren önemli birtakım düzenlemeler getirildi.

RİSK ANALİZİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KURULUYOR

En yalın anlatımıyla risk analizi, vergi ödemekle yükümlü olanların sebep olacağı vergi kayıp ve kaçaklarını önlemek için sektörel analizler gibi belirli bazı çalışmalar yaparak tespitlerde bulunmaktır. Esasen halihazırda Bakanlık nezdinde bir Risk Analiz Merkezi (RAM) bulunuyor ve vergi denetimine giren mükelleflerin önemli bir kısmı bu merkez çalışmaları ile tespit ediliyor. Yapılan düzenleme ile risk analiz çalışmalarının daha örgütlü bir yapı ile daha sistematik bir işleyişe kavuşmasının amaçlandığını anlıyoruz.

Kurulan bu Genel Müdürlük özetle, diğer kamu kurum ve kuruluşları ile de koordinasyon içerisinde, kayıt dışı ekonomi ile vergi kayıp ve kaçaklarını yaratan unsurları tespit etmek, bunların önlenmesine ilişkin yöntemlerin geliştirilmesi ile ilgili çalışmalar yapmak görev ve yetkisine sahip olacaktır.

MÜKELLEF HAKLARI KURULU OLUŞTURULDU

Çıkarılan kararname ile getirilen önemli bir diğer düzenleme de yine Hazine ve Maliye Bakanlığı bünyesinde oluşturulan Mükellef Hakları Kurulu.

Oluşturulan bu Kurul ile bilhassa vergi incelemelerine ilişkin süreçte veya mükelleflerin diğer vergisel konularda sahip olduğu hakların tüm Bakanlık teşkilatında yeknesak bir şekilde uygulanmasının sağlanması, mükelleflerden gelen başvurular ile ilgili değerlendirmeler yapılması ve sonuçlandırılması amaçlanmakta.

Gerçekten de bilhassa vergi denetimlerinde mükelleflerin mevzuatımızdan gelen bazı hakları bulunuyor. Bu hakların mükelleflerce veya bizzat vergi denetimlerini gerçekleştiren kamu görevlilerince bilinmemesi veya yanlış bilinerek uygulama yapılması, vergi denetiminin selametine zarar verdiği gibi, yargısal ihtilafların da artmasına neden oluyor.

Bu Kurul yapacağı çalışmalar ile uygulamada yaşanan bu sorunları ortadan kaldırmak veya en aza indirmeyi amaçlayacak.

VERGİ DENETİMLERİ ARTACAK VE SIKILAŞACAK

Son yıllarda yaşanan gelişmeler vergi denetiminde etkinliğin artırılmasına ilişkin çalışmaların yoğunlaştırıldığına işaret etmekte. Ülkemizde halen oransal bazda çok düşük olan vergi denetimlerinin bu anlamda yükseleceğini, işlevsel bakımdan da denetimde etkinliğin giderek arttığını söyleyebiliriz.

Bu nedenle vergisel konular sıklıkla bu köşemizde yer alacak.

Saygı ve sevgiyle,

Av. Çağrı ÜNSAL – Ankara Barosu (info@cagriunsal.av.tr)

Kaynak: isbilgisi.com 

Yorumlar

Gelişmelerden Haberdar Olun

@