Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Plan Bütçe Komisyonu'nda yeni istihdam paketinin de yer aldığı yeni torba kanun görüşülerek kabul edildi. Teklif ise bu hafta içerisinde TBMM Genel Kurulu'na gelerek oylanacak ve vakit kaybetmeden kabul edilerek yürürlüğe girecek. Bu teklifin 16, 28 ve 32. maddeleri esnek çalışma sistemini yeniden düzenliyor.

KISMİ SÜRELİ ÇALIŞMA İLE ALAKALI YENİ DÜZENLEMELER!

Yapılacak olan yeni düzenlemeyle tam zamanlı olarak çalışırken kısmi süreli çalışmaya geçenlere 12 ay gelir vergisi istisnası imkanı tanınacak. Bu imkandan yararlanabilmek için işverenin kısmi çalışmaya geçecek olan çalışanın yerine en az 6 ay boyunca bir başka çalışanı istihdam etmesi gerekecek. 2020 yılı rakamlarına göre gelir vergisi istisnası maksimum 294 TL olacak ve 27 TL de damga vergisi muafiyeti uygulanacak.

Kısmi çalışma ile alakalı yapılacak olan bir başka düzenleme de bir iş yerinde ayda 10 günden az çalışan 25 yaş altı gençler için yalnızca yüzde 2 oranında iş kazası ve meslek hastalığı sigortasu primi ile Genel Sağlık Sigortası'nın yüzde 12,5'i ödenecek. İşverenler yüzde 20 oranındaki malullük, yaşlılık, ölüm sigortası primlerini ödemekten kurtulacaklar. Bu şekilde çalışan gençlerin emeklilik primleri ödenmemiş olacak.

Son değişiklik ise sözleşme süreleri ile alakalı olacak. Mevcut durumda sözleşmeler süresiz yapılıyor. Bu değişiklikle beraber işverenler ile çalışanlar arasında süreli kısmi çalışma sözleşmeleri yapılabilecek. Teklife göre 25 yaş altı gençler ile 50 yaş üstü çalışanlar işverenlerle 2 yıla kadar belirli süreli iş sözleşmesi yapabilecekler. Sözleşme süresi sonunda çalışan ile işveren arasındaki iş ilişkisi otomatik olarak sona erecek. Bu nedenle çalışanlar kıdem ve ihbar tazminatı imkanlarından yararlanamayacaklar. Ayrıca işe iade davası da açıp işlerine geri dönemeyecekler.

EMEKLİ OLMAK ZORLAŞACAK!

Yapılacak olan değişiklikle beraber işverenler kısmi çalışma ile çalıştırdıkları çalışanları için emekli primi ödemek zorunda olmayacaklar. Çalıştıkları günler bu nedenle emekliliklerine sayılmayacak. Bunun emeklilik günlerinden sayılabilmesi için çalışanların çalıştıkları ayı takip eden ay ilgili günlerin ücretlerinin yüzde 20'sine denk gelen prim ödemelerini kendi ceplerinden karşılamaları gerekecek. İleride toptan ödeme hakları da olmayacak. 25 yaşını doldurana kadar gençler kısmi süreli çalışacakları için emeklilik primlerinden mahrum olacaklar ve emeklilik süreleri otomatik olarak uzayacak.

EMEKLİLİKTE GÜNE TAKILAN MİLYONLARCA VATANDAŞ OLACAK

Türkiye'de 1999 yılından sonra Emeklilikte Yaşa Takılanlar büyük sorun olmaya başlamıştı. EYT'liler kadınlarda 20, erkeklerde 25 yıl sigortalılık süresi ve 5975 güne kadar prim günün doldurmuşlardı. Ancak yaş sınırı arttığından emekli olmak için yaşlarının gelmesini beklemek zorunda kaldılar. Yeni düzenlemeyle EYT'lilerin oluşması da ortadan kalkacak. İlerleyen yıllarda prim gün sayısı zaten azalacak olan çalışanlar emekli olacakları zaman yaş sınırını doldursalar dahi prim günleri yeterli olmayacak. 1 Ekim 2008'den sonra sigortalı olanlardan emekli olabilmeleri için 7200 prim günün doldurmaları istenecek. Bu da ileride ciddi bir Emeklilikte Güne Takılanlar sorununun doğmasına neden olacak.

isbilgisi.com