Tapu sahiplerine son dakika uyarısı yapıldı! Tapu sahibi olan kişilerin Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü tarafından yapılan duyuru ile birlikte gerçekleştirilen tapu satış işlemleri  gerçekleştirdikten sonra verilen 3 aylık süreçtae itiraz edebilecekleri öğrenildi. Gelen yeni düzenleme ile birlikte paylı mülkiyette paydaşlardan birinin payını kısmen ya da tamamen 3. bir kişiye satması durumunda, diğer hisse sahibi olan paydaşlar tarafından itirazın gerçekleştirilebileceği öğrenildi. 

Hane başına 15.000 TL ödeme yapılacak! Hane başına 15.000 TL ödeme yapılacak!

Bu itirazların gerçekleştirilebilmesi için de Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü tarafından konulan 90 günlük sürenin aşılmadan yapılması gerektiği, aksi halde paydaşların bu haklarını kaybedebilecekleri öğrenildi. Açılması gereken Şufa davası için 3 aylık sürenin dolması ile birlikte ise hak sahiplerinin herhangi bir şekilde hak talep etme yetkilerinin ise kalmayacağı ifade edildi. Durum bu şekilde olunca da yeni düzenleme hakkında vatandaşlara duyurular gerçekleştirildi. 

3 AYLIK SÜRE TANINDI! 

Yapılan son duyuru ile birlikte kişilerin 3. bir kişiye mülkiyetteki paylarını satması halinde diğer paydaşlar tarafından bu Şufa davası açma haklarının bulunduğu öğrenildi. Bu davanın açılmasının önemi ise dava açan paydaşların 90 günlük süreçte açılan Şufa davası sayesinde hisse sahibi bu payı eğer satmak isterse öncelikli satın alma hakkının diğer paydaşların olduğunu açıklanması konusu olduğu öğrenildi. Tapu sahibi olan kişilerin bu hakların faydalanabilmeleri için ise yapılan duyuruda 90 günlük sürenin aksamaması için gerekli olan şartları sağladıkları öğrenildi. 

ŞUFA DAVASI VATANDAŞLARA DUYURULDU! 

Tapu sahibi olan kişilere yapılan bu duyurunun ardından ise pek çok kişi tarafından konu hakkında en çok merak edilen konu ise Şufa davasının önemi oldu. Şufa davasının ne anlama geldiği gibi konular avukatlar tarafından da açıklandı. Yapılan açıklamalara göre paylı mülkiyette paydaşlardan birinin payını kısmen ya da tamamen 3. bir kişiye satması durumunda, hisse sahibi olan diğer kişilerin paylarını satın almaya hak tanıyan dava Şufa davası olarak tanımlandı. 

Konu hakkında yapılan bu duyuruda benzer durumu yaşayan kişilerin 90 günlük süre geçmeden mutalaka başvuru yapmaları gerektiği ifade edildi. Yasal olarak zorunlu tutulan bu bildirim işlemi mutlaka noter aracılığı ile duyurulmalıdır.