Türkiye İstatistik Kurumu tarafından bugün yapılan açıklama ile birlikte Şubat ayında ekonomik güven endeksinin düştüğü ifade edildi. Yaşanan bu azalma ile birlikte sektörel açıdan da aylara göre değişiklik gösteren güven endeksinin rakamsal boyutları gözler önüne serildi. Hem senelik bazda değerlendirilen bu rakamlar hem de aylık bazda değerlendirilerek durum açıklandı. 

ŞUBAT AYI EKONOMİK GÜVEN ENDEKSİ AÇIKLANDI! 

TÜİK tarafından tüketici ve üreticilerin genel ekonomik duruma ilişkin değerlendirme, beklenti ve eğilimlerini özetleyen bir bileşik endeks şeklinde tanımlanan ekonomik güven endeksi bu ay için de açıklandı. Ocak ayı ile bu ay bazında bakıldığı zama güncel durumu ifade eden ekonomik güven endeksi Şubat ayında 0,3 oranında azaldı. 

Sıfır araç alacaklar yaşadı! Hyundai modellerinde 390 bin TL indirim var Sıfır araç alacaklar yaşadı! Hyundai modellerinde 390 bin TL indirim var

Elde edilen rakamlara göre Şubat ayında güven endeksi 0,3 oranında bir azalma ile 99,1 şeklinde ifade edildi. Bu rakam ocak ayında ise 99,3 şeklinde ifade edilmekteydi. 

DEĞİŞİM ORANLARI VERİLDİ! 

Yapılan açıklamalara göre güven endeksinde yaşanan değişimler belirlendi. Elde edilen belirlemelere göre ekonomik güven endeksi ocak ayında 99,3 iken Şubat ayında ise 99,1 olduğu öğrenildi. Tüketici güven endeksine bakıldığı zaman ise ocak ayında bu rakan 79,1 şeklindeyken şubat ayında ise 82,5 şeklindeydi. Reel kesim güven endeksine bakıldığı zaman ise ocak ayında bu rakam 103,4 iken şubat ayında ise 102,4'tü. 

Hizmet sektörü güven endeksine bakıldığı zaman ocak ayında belirlenen rakam 118,1 şeklindeyken şubat ayında ise 115,5 olarak ifade edildi. Perakende ticaret sektöründe güven endeksi ocak ayında 126,2 iken şubat ayında ise 123,1 olarak belirlendi. Son olarak inşaat sektörü güven endeksine bakıldığında ise ocak ayında 93,2 olan bu rakamın şubat ayında ise 89,8 şeklinde belirlendiği öğrenildi. 

Bu rakamlar ile birlikte ekonomik güven endeksinin 100'den büyük olması durumunda ekonomik duruma karşı iyimser bir duruşun olduğu, 100'den küçük olması halinde ise ekonomik duruma karşı kötümser bir duruşun olduğu ifade edilmiş oldu.