TKDK IPARD Programı Projesi Hibe Desteği Başvurusu ve Şartları

Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) / IPARD Programı projesi devam ediyor. TKDK IPARD Programı Projesi kapsamında verilen hibe desteği başvuru koşullarını ve şartlarını yazımızda inceliyoruz.

DEVLET DESTEKLERİ 30.08.2019 - 14:30 30.08.2019 - 14:30

TKDK – IPARD tarafından verilen desteklere başvuru koşulları kısaca TKDK olarak bilinen ve Avrupa Birliği tarımsal kalkınma projelerini organize etmek ve yönetmek üzere kurulmuş olan Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu tarafından belirlenir. IPARD hibe desteği TKDK’nin AB ile işbirliği ile yürütülen ve özellikle ülke ortalamasının altında gelişme göstermiş kırsal bölgelerine yönelik bir projedir.

TKDK – IPARD Destekleri Nedir?

IPARD hibe desteklerinin özellikleri bu desteklerin TKDK ve AB ortaklığı ile belirlenmiş ilerde verilen destekler olmasıdır. Burada amaçlanan başlıca unsurlar aşağıdaki gibidir:
 

 • AB adayı ülkelerde gelişmiş büyük şehirler ile az gelişmiş kırsal kesim arasındaki gelişmişlik farklarını kaldırmak.
 • AB adayı ülkelerde özellikle tarımsal üretim, modernize etmek ve belirlenen standartların üzerine taşıyabilmek,
 • AB adayı ülkelerde üretilen tarımsal ürünlerde sertifikalı tohum, ilaçlama ve kontrol ile ilgili AB ile uyum sağlamak,
 • Bu destek kapsamında kırsal bölgelerde çiftçilere eğitim ve parasal destek vererek bu bölgelerdeki tarımsal üretimi istikrarlı ve en önemlisi sürdürülebilir hale getirmek,
 • Bu tip kırsal bölgelerden şehirlere olan göçün önünü keserek hem ülke genelinde dengeli bir demografik yapı oluşturmak hem de kırsal kesim ve şehirler arasındaki gelir dengesizliğinin önüne geçmek,
 • Tarımsal üretimin desteklenmesi ile özellikle genç girişimcileri tarımsal üretime özendirmek yolu ile şehirden kırsal alana tersine göç sağlamak,
 • Çiftlilere özellikle pahalı makine ve ekipman koşunda destek sağlamak.TKDK – IPARD Destekleri Kimlere Verilir?


IPARD hibe desteklerinden faydalanabilecek kişilerin öncellikle IPARD hibe desteklerinin kapsama aldığı illerde yaşıyor olması şarttır. Bu kapsamda Türkiye’de şu an IPARD hibe desteği kapsamına alınmış 42 il vardır.

TKDK – IPARD Destekleri Hangi Alanlarda Verilir?

IPARD hibe desteklerinin verildiği iş alanları aşağıdaki gibi sıralanabilir:
 

 • Kanatlı et üretimi için verilen destekler.
 • Kırmızı et üreten işletmelere verilen destekler.
 • Süt üretimi için verilen destekler.
 • Yumurta üretimi için verilen destekler.
 • Süt ve süt ürünlerinin işlenmesi ve pazarlanması için verilen destekler.
 • Kırmızı et ürünlerinin işlenmesi ve pazarlanması için verilen destekler.
 • Kanatlı et ürünlerinin işlenmesi ve pazarlanması için verilen destekler.
 • Meyve ve sebze ürünlerinin işlenmesi ve pazarlanması için verilen destekler.
 • Su ürünlerinin işlenmesi ve pazarlanması için verilen destekler.
 • Toprak örtüsü yönetimi ve erozyonla mücadele destekleri.
 • Bitkisel üretimin çeşitlendirilmesi ve bitkisel ürünlerin paketlenmesi konusunda destekler.
 • Kırsal turizm faaliyetleri konusunda destekler.
 • Zanaatkârlık ve yerel ürünler konusunda destekler.
 • Arıcılık ve arı ürünleri konusunda destekler.
 • Makine parkları konusunda destekler.
 • Yenilenebilir enerji kullanımı konusunda destekler.


TKDK – IPARD Desteklerine Başvuru Şartı Nedir?

IPARD hibe desteklerinden faydalanabilmek için sağlanması gereken şartlar aşağıdaki gibidir:
 

 • TKDK ve IPARD programı tarafından belirlenen proje illerde tarımsal faaliyetler yapıyor olmak.
 • Destek kapsamı ve süresince proje iller dışına üretimi taşımamak.
 • TKDK ve IPARD programı tarafından desteklenecek çiftçi için belirlenen eğitim programlarını aksatmamak.
 • TKDK ve IPARD programı tarafından yapılan düzenli denetimlerden geçmek.TKDK – IPARD Destek Miktarları Nedir?


IPARD Hibe Desteklerinin tutarı genellikle bu destekler IPARD hibe desteği şeklinde ve nakden olmaktan çok aynen olduğu için kesin değildir. Bu destekler kapsamında TKDK ve IPARD aşağıdaki desteklemeleri ve hibeleri yapmaktadır:
 

 • Tarım makinaları hibeleri.
 • Hayvancılık makinaları hibeleri.
 • Arıkovanı ve arıcılık ekipmanları hibeleri.
 • Tatlı su balığı yetiştiriciliği havuz ve ekipmanları hibeleri.
 • Güneş veya rüzgar enerjisi ekipmanları hibeleri.
 • Balya makinaları hibeleri.
 • Sulama makinaları hibeleri.
 • Tohumlama ve tohum ayırma makinaları hibeleri.
 • İlaçlama makinaları hibeleri.
 • Diğer eğitim faaliyetleri.


Kaynak: www.isbilgisi.com

ISBILGISI.COM ÖZEL HABERİDİR, AKTİF LİNK BAĞLANTISI VERİLMEDEN HABERİN BİR BÖLÜMÜ YA DA TAMAMI KOPYALANAMAZ / ALINTILANAMAZ... YASAL HAKLARIMIZ SAKLIDIR.