TC kimlik numarasıyla adres sorgulaması e-devlet üzerinden yapılabilir. Fakat bu yöntemle herkes sadece kendi adres bilgilerine ulaşabilir. TC kimlik numarası ile adres sorgulama yöntemi kullanılarak bir başkasına ait adres bilgileri internet üzerinden öğrenilemez. Bir başkası hakkındaki adres bilgisine ancak yetkili bir kamu kurumu ya da avukatlar ulaşabilir. Avukatlar ya da ilgili resmi kurumlar yalnızca kendi çalışma sahaları üzerinde sorgulama yapma yetkisine sahiptir.

Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü Üzerinden TC Kimlik No İle Adres Sorgulama

Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü sitesinden adres sorgulama işlemi yapmak isteyen kişi TC kimlik numarası ve giriş şifresi kullanmalıdır.

UYAP Üzerinden TC Kimlik No. İle Adres Sorgulama

UYAP sisteminden sorgulama yapılması isteniyor ise TC kimlik numarasına ihtiyaç vardır. Ya da bu tip bir sorgulama için dosya esas numarası da kullanılabilir. UYAP sitesinden TC kimlik No. ile sorgulama yapma yetkisi yalnızca avukatlara ve adliye çalışanlarına verilmiş bir yetkidir. Bu konuda avukatların dahi sorgulama yetkisi sınırsız değildir. Avukatlar savunmasını yaptıkları dava dosyası ile ilgisi olan kişilerin adres sorgulamasını yapabilir.

E-devlet Üzerinden Adres Sorgulama

E-devlet sitesinden adres sorgulama için hem kişinin TC Kimlik numarası hem de e-devlet şifresi bilgisi istenmektedir. Bu amaçla izlenmesi gereken basamaklar şunlardır:

 • Öncelikle www.turkiye.gov.tr internet adresi üzerinden e-devlet sitesine giriş yapılır.
 • Daha sonra sorgulama yapmak isteyen kişi kendi TC kimlik numarası ve e-devlet şifresi bilgilerinin girişini yapar.
 • Sitede bulunan ‘’E-Hizmetler’’ başlığına tıklanır.
 • ‘’E-Hizmetler’’ başlığı atından ‘’Kurumlar’’ sekmesi tıklanır.
 • ‘’Kurumlar’’ sekmesi altından da Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü seçilir.
 • Ekranda açılan sayfada yer alan bilgiler okunur ve sayfanın altında bulunan ‘’Yukarıdaki bilgilendirme yazısını okudum’’ ibaresinin yanında bulunan kutucuk işaretlenir.
 • Sayfanın en altında bulunan ‘’Devam Et’’ yazısına tıklanır.
 • Bu aşamada sorgulaması yapılan bilginin sorgulama yapan kişinin kendisi için mi eşi için mi yoksa çocukları için mi istediği bilgisi sorulur.
 • İlgili bölüm işaretlenir ve sayfanın en altında bulunan ‘’Devam Et’’ yazısına tıklanır.
 • Ekranda açılan sayfada sorgulamayı yapan kişinin istediği adres bilgileri görüntülenir

Adres Kayıt Sisteminden Sorgulama Yapılması

Adres kayıt sisteminde araştırma yapılmasında amaç sorgulama yapılacak sistemde istenen il, ilçe, mahalle vb. kriterlerinin girişinin yapılarak ilgili adreste oturan kişilerin kimliğinin saptanmasıdır.

MERNİS Sistemi Tanımı

MERNİS sistemi nüfus idareleri tarafından oluşturulan ve bilgileri sürekli olarak güncellenen adres kayıt sistemidir. Bu sistem kapsamında bulunan özel kişisel bilgiler şunlardır:

 • Kişinin anne adı,
 • Kişinin baba adı,
 • Kişiye ait 11 basamaklı TC Kimlik numarası
 • Kişinin adres bilgileridir.

MERNİS sistemine kaydedilmiş bilgilere bankalar ya da kamu kuruluşları tarafından erişim sağlanabilir. Kişinin en son ikametgah adres bilgisine sadece MERNİS sistemi vasıtası ile erişilebilir.

Bu bilgilere erişmek isteyen kurum ve/veya ilgili kişiler sorgulama yapmak için İç İşleri Bakanlığı’na yazılı dilekçe vermek zorundadır. Bakanlık dilekçeyi inceledikten sonra başvuru sahibinin bu bilgiye ulaşıp ulaşamayacağına kara verir. Eğer müracaat sahibi ilgili bilgiye ulaşabilecek ise, bakanlık bahse konu işlem için ulaşılabilecek sınırlı sayfalar üzerinden araştırma yapılmasına izin verebilir. Bakanlığa verilen dilekçede elde edilen bilginin ne amaçla kullanılacağı bilgisi belirtilmelidir.

Eğer kişiler edindikleri bilgileri belirttikleri amaçlar dışında kullanırlar ise haklarında kanuni ve cezai işlem başlatılabilir. TC kimlik No ile adres sorgulama işlemi yapılması mümkün olmasına karşılık, kişilerin 3. Şahıslar için bu bilgiye erişebilmeleri yukarıda da belirtildiği gibi pek çok önkoşula bağlıdır.