Arabuluculuk şartıyla ilgili düzenlemeler, kira ilişkileriyle ilgili uyuşmazlıkları, taşınır ve taşınmazların paylaştırılmasıyla ilgili uyuşmazlıkları, Kat Mülkiyeti Kanunu'ndan kaynaklanan uyuşmazlıkları ve komşu haklarından kaynaklanan uyuşmazlıkları kapsayacaktır.

Bununla birlikte, ticari davalarda da arabuluculuk şartı uygulanacak. Ticari davalarda, bir miktar para içeren alacak, tazminat, itirazın iptali, menfi tespit ve istirdat davalarında dava açılmadan önce arabulucuya başvurulması gerekecektir.

Ancak, kiralanan taşınmazların icra yoluyla tahliyesiyle ilgili hükümler arabuluculuk şartına tabi olmayacaktır. İcra mahkemesine yapılacak itirazlar ve tahliye talepleri için arabuluculuk şartı aranmayacaktır. Ancak, sulh hukuk mahkemesinde dava açılması gereken durumlarda arabuluculuk şartının uygulanacağı belirtilmiştir.

Öğrencilere 11 bin 402 TL maaş bağlanacak Öğrencilere 11 bin 402 TL maaş bağlanacak

3 AYI GEÇMEYECEK

Arabuluculuk süreciyle ilgili olarak tarafların yazılı olarak kararlaştırma yapması ve arabulucunun bu kararı tutanağa geçirmesi gerekmektedir. Bu şart sağlandığında, arabuluculuk süreciyle sınırlı olmak üzere tasarruf yetkisi 3 ayı geçmeyecek şekilde kısıtlanacak ve tapu siciline bu durumla ilgili bir şerh konulacaktır.

Yeni düzenlemelerle birlikte, dava açmadan önce arabulucuya başvurma zorunluluğu getirilerek, mahkemelerin iş yükünün azaltılması ve uyuşmazlıkların daha hızlı bir şekilde çözüme kavuşturulması hedeflenmektedir. Bu düzenlemeler, taşınır ve taşınmazlarla ilgili uyuşmazlıklarda daha etkili bir alternatif çözüm yöntemi olarak arabuluculuğun kullanılmasını teşvik etmektedir.