Rapor durumu hakkı SSK sorgulaması, e-devlet üzerinden yapılan sigorta işlemlerinden birisidir. SSK rapor sorgulama, genel olarak sağlık durumuna ilişkin çalışan vatandaşların hakkının korunması ile ilgilidir.

Sağlık durumu ile ilgili iş sürecine devam edemeyen çalışanlar, sağlık durumlarını belgelendirmelerinin ardından aldıkları rapor ile bu haktan faydalanabilmektedirler. E-devlet üzerinden takip edilmesi mümkün olan bu raporlandırma sonrasında borçlanma durumu da takip edilebilmektedir.

Sağlık raporu, yalnızca engel durumu oluşan çalışanlar için değil ayakta geçirilen hastalıklar için de verilmektedir. Bu raporlar 2 günün üzerinde verildiğinde SGK ödemeleri kapsamında değerlendirilmektedir.

SGK ödemeli raporlar için hastalık durumunun iş yerinde olma zorunluluğu yoktur, herhangi bir rahatsızlığın doktor tarafından raporlandırılması, çalışmaya engel teşkil etmesinden dolayı SGK birimleri tarafından dikkate alınmaktadır.

Sigorta Rapor Durumu Bilgilendirmesi

Sağlık durumuna ilişkin SSK raporu, resmi bir süreç olması dolayısıyla bazı evrakların takip edilmesini zorunlu kılmaktadır. Bu süreçte çalışamama durumu doktor tarafından onaylanmalı ve çalışma şartlarının yine resmi olarak belirlenmesi gerekmektedir.

İş süreci içerisinde yaşanan iş kazaları sonucundaki sağlık problemleri de bu kategori içerisinde tanınan bir hak olduğu için aynı süreçler işletilmektedir. Bu süre zarfında gelişen çalışamama haline yönelik ödemeleri de Sosyal Sigortalar Kurumu tarafından takip edilmektedir.

İş görmezlik raporu olarak geçmekte olan bu rapor durumu, şahsın ya da işverenin inisiyatifinde olmamakla birlikte, herhangi bir doktor onayı olmadığında da geçerli sayılmamaktadır. Bu durumun bilgilendirmesine yönelik takiplerin en sağlıklı şekli ise e-devlet üzerinden yapılmaktadır.

İş Görmezlik Raporuna İlişkin Şartlar

SGK sağlık durumu raporlandırması, belirle şartlar dahilinde kabul görmekte ve bu raporun haklarını sunmaktadır. Bu şartlar SSK rapor sorgulama adımları olarak şu şekilde sıralanabilir:

  • Resmi kanallar üzerinden çalışma durumunun belgelenmesi
  • Düzenli ödenen sigorta primlerinin sistemde kayıtlı olması
  • İş görmezlik durumuna ilişkin raporlandırmanın maksimum 5 gün sürede işlenmiş olması

Bu şartlar dahilinde raporlandırılan günler 2 gün üzerinde olduğu takdirde, ödemeler PTT şubelerince Sosyal Sigortalar Kurumu tarafında gönderilmektedir. Başvurunun yapılıp, raporun resmi kanallara ulaşmasının akabinde on beş iş günü içerisinde ödenek sağlanmaktadır.

İş Görmezlik Raporu Sorgulama

E-devlet üzerinde iş görmezlik raporu sorgulaması yapmak isteyenler için adımlar şu şekilde takip edilebilir:

  • E-devlet sistemine, kimlik numarası ve belirlenen şifre ile giriş yapılır.
  • Sistem dâhilinde hizmet vermekte olan Sosyal Sigortalar Kurumu sekmesi seçilir.
  • 4A/4B İş Görmezlik Ödemesi Görme sekmesi seçilip ilgili doküman açılır.

Sistem üzerinden SSK rapor sorgulama, yukarıdaki adımların takip edilmesi ile kolaylıkla yapılabilmektedir.

SGK Rapor Durumuna İlişkin Ödemeler

Sağlık raporu geri ödemeleri yapılması için öncelik rapor durumunun 2 gün ve üzeri olacak şekilde tespit edilmesidir. 2 günden az olan rapor durumları için maaş kesintisi olmamaktadır.

Rapor durumunun belgelenmesinin akabinde iş yeri tarafından sağlanmayan ödemeler Sosyal Sigortalar Kurumu tarafından karşılanmaktadır. SSK rapor sorgulama adımları ile bu ödemeler takip edilebilmektedir.

Rapor durumunda oluşan ödemelerin hesaplanması ile her maaş üzerinde farklılık göstermektedir. Örneğin toplam prim ödeme günü 80 gün olan bir çalışanın örnek brüt maaşı 7400 TL olarak belirlendiğinde günlük sigorta ödemesi, 92,5 TL olarak belirlenmektedir.

Rapor parasına ilişkin ödemelerin hesaplanması, çalışan vatandaşın brüt maaşı baz alınarak yapılmaktadır. Rapor alınan gün dikkate alınarak öncesindeki üç ayın ortalama brüt maaşı, ilk iki gün sayılmaksızın rapor günü ile çarpılmaktadır. Oluşan rakam, son üç ayda kaç gün prim ödemesi yapıldığına bölünerek günlük rapor ödeme miktarını sonuç olarak çıkarmaktadır.