Yeni yılın yaklaşmasıyla birlikte vatandaşların en çok merak ettikleri konulardan birisi olan sigara zammıyla alakalı çok önemli bir gelişme yaşandı. Sigaradan alınan ÖTV ve maktu vergi tutarlarında değişikliğe gidildi. Daha önce yüzde 67 ile yüzde 80 arasında değişen ÖTV oranları yeni bir kararla yüzde 63'e düşürüldü.

RESMİ GAZETE'DE YAYIMLANDI!

3328 sayılı Bazı Mallara Uygulanacak Özel Tüketim vergisi Oranlarının Yeniden Belirlenmesi ile 4760 Sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanunu'nun 12. Maddesinin 3. Fıkrası Hükmünün Mu mallarda 2021 Yılı Ocak-Haziran Dönemi İçin Uygulanması Hakkında Karar Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Yapılan değişiklikle beraber sigara ve diğer tütün ürünlerinde ÖTV yüzde 63 olurken maktu vergi 0,4851 ve asgari maktu vergi 0,4883 TL oalrak açıklandı.

Sigarillo ve puru vb. Ürünlerde uygulanan yüzde 67 ile yüzde 80 arasında değişen ÖTV oranı ile maktı vergiler sigaradan alınan vergilerle eşitlendi.

Alınan son kararla beraber 2021 yılının ilk 6 ayında sigara ve tütün ürünlerinde yeniden değerleme oranında bir değişiklik olmamış oldu. Bundan dolayı 2021 yılının ilk yarısında sigara fiyatlarına vergi kaynaklı zam yapılmayacak. Ancak sigara üreten firmalar maliyet artışlarını gerekçe göstererek zam kararı alabilecekler.

isbilgisi.com