Türkiye'de yeni vergilerle beraber sigara fiyatlarında her yılın başında zam uygulanıyor. Bu nedenle vatandaşlar Ocak 2021'in başlamasının ardından sigara fiyatlarının artıp artmayacağını ve sigara zam gelip gelmeyeceğini merak ediyorlar. Esasında Ocak aylarında bugüne kadar her zaman sigara fiyatlarına zam yapıldı. Ancak bu yıl bu sigara fiyatlarının yeniden hesaplanmasında bazı değişikliklere gidildi.

VERGİSEL MALİYETLER DÜŞTÜ!

Geçtiğimiz hafta Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre sigaraya uygulanan ÖTV oranı yüzde 67-80 arasında değişiyordu. Bu oran yüzde 63'e çekildi. Bunun yanında maktu vergi tutarına da zam yapıldı. Ancak bu zamlar ile ÖTV'deki düşüşler karşılaştırıldığında sigara üreticisi firmaların vergisel maliyetlerinde ekstra bir yük ortaya çıkmadı.

SİGARAYA ZAM YAPILACAK MI?

Vergi değişimi ile beraber sigara fiyatlarının belirlenmesinde farklı senaryolar uygulanmaya başlandı. Geçtiğimiz yıllarda hem sigaradan alınan ÖTV oranı arttırılıyor hem de maktu vergiler yükseltilip vergi maliyetleri nedeniyle sigaraya zam yapılması kaçınılmaz hale geliyordu. Bu yıl ise şartlar tam aksine gerçekleşti. ÖTV düşüşü ile sigaraya vergisel bir zam ortadan kalktı. Ancak üretici firmalar yine de zam kararı alabilir.

Yıl içerisinde üretim kalemlerinde meydana gelen yükselişler sigaraya zammı beraberinde getirebilir. Piyasa uzmanlarına göre Ocak ayı içerisinde sigaraya bir zam yapılması küçük bir ihtimal olarak değerlendiriliyor. Çünkü enflasyonla mücadele kapsamında devlet sigaradaki vergi yükünü azaltırken firmaların ekstradan zam yapması yeni vergi tedbirlerini de beraberinde getirebilir. Bunun için sigara üreten firmalar bir süre sigara fiyatlarına zam yapmayacaklar.

isbilgisi.com