SGK Potansiyel Teşvik Nedir, Sorgulama Nasıl Yapılır?

​​​​​​​SGK potansiyel teşvik; istihdam teşvikleridir. Belirlenen şartlar doğrultusunda bu şartları taşıyan işsizleri istihdam eden işverenlere belirli süre içerisinde verilen destekleri kapsamaktadır.

SOSYAL GÜVENLİK 30.10.2019 - 22:28 30.10.2019 - 22:28

Bu destekler; prim, vergi veya ücret destekleri olmaktadır. Bunların bazıları İşsizlik Sigortası Fonu’ndan finanse edilmektedir ve bu teşviklerin finansörü İŞKUR olmaktadır. Ancak hazineden finanse edilen teşvikler de bulunmaktadır.4447 ve 5510 sayılı kanunlar gereğince teşvikler belirlenmektedir. Ayrıca SGK potansiyel teşviklerin uygulayıcısı da Sosyal Güvenlik Kurumu’dur.

İstihdamın dengede tutulabilmesi ve daha da arttırılabilmesi amacı ile verilen teşviklerdir. Hangi çalışanın hangi teşvikten yararlanabileceğinin sorgulamasını işverenin yapabilmesi mümkündür. Bunun için Sosyal Güvenlik Kurumu’nun web sitesini kullanabilmektedir.

SGK Potansiyel Teşvikten Yararlanmak İçin Çalışanda Aranan Şartlar Nelerdir?

SGK potansiyel teşvikten yararlanmak için çalışan şartları şunlardır:

 • Çalışanların işe alınmalarından önceki üç aylık süreçte en az 10 prim günü ödemesinin olması gereklidir. 5510 sayılı kanunun dördüncü maddesinin a, b ve c bendinde bu şartlar belirtilmektedir.
 • İŞKUR’a kayıtlı olunması ve dolayısı ile işsiz olunması gereklidir.
 • 01.01.2018 tarihi ile 31.12.2020 tarihleri arasında herhangi bir özel sektör çalışanı olarak istihdam edilmeleri gereklidir.

İşyerinin SGK Potansiyel Teşvikten Yararlanmak İçin Sağlaması Gereken Şartlar Nelerdir?

İşyerinin SGK potansiyel teşvik için taşıması gereken şartlar şöyledir:

 • İşverenin özel sektörde faaliyet gösteriyor olması gereklidir.
 • Yasal süre aşılmadan Sosyal Güvenlik Kurumu’na aylık prim ve hizmet belgelerinin teslim edilmesi istenmektedir.
 • Tahakkuk edilen sigorta primlerinin süre aşımı olmadan ödenmesi talep edilmektedir.
 • Herhangi bir gecikme cezası ve gecikme zammı borcu olmaması istenmektedir. Dolayısı ile sigorta primlerinin, işsizlik sigortası primlerinin, idari para cezalarının zamanında ödenmiş olması gereklidir.
 • İşverenin daha önce sigortasız birini çalıştırması veya çalıştırmadığı halde birini sigortalı olarak çalışıyor göstermesi gibi bir durumunun tespit edilmemiş olması gereklidir.
 • İlgili sigortalının işyerinin beyannamesine göre ortalamaya ek olarak çalıştırılıyor olması istenmektedir.

SGK Potansiyel Teşvik Sorgulaması Nasıl Yapılır?

SGK potansiyel teşvik sorgulaması için izlenmesi gereken adımlar aşağıda sıralanmıştır:

 • https://www.sgk.gov.tr adresine giriş yapılmalıdır.
 • Ana sayfada bulunan işveren butonuna tıklanmalıdır.
 • Ardından SGK işveren sistemine gerekli bilgiler ile beraber giriş yapılması gereklidir.
 • Sisteme giriş yapıldıktan sonra açılan sayfanın sol köşesinde bir işlem menüsü bulunmaktadır. Bu menüden Potansiyel Teşvik Sorgulama seçeneği seçilmelidir.
 • Sorgulama ekranı açılmaktadır ve buraya sorgulanacak olan çalışanın T.C. kimlik numarası, maaş bilgisi, eğitim bilgisi yazılmalıdır. Ardından sorgula butonuna tıklanmalıdır.
 • Sorgulama işlemi tamamlandıktan sonra yararlanılabilecek teşvikler gözükebilmektedir. Bunlardan yararlanılacak olanlar yeşil ve yararlanılamayacak olanlar kırmızı renk ile listelenmektedir. Ayrıca hangi teşviğin şartlarının neden karşılanmadığı da ilgili teşviğe tıklandığında görülebilmektedir.

SGK Potansiyel Teşvik Sorgulaması Yaparken Alınabilecek Hatalar Nelerdir?

SGK potansiyel teşvik sorgulamasında karşılaşılabilecek hatalar aşağıdadır:

 • İŞKUR’a kayıtlı bir çalışan olunmadığına dair hata verebilmektedir. Bu durumda öncelikle ilgili çalışanın İŞKUR’a kayıt olması ve sonrasında tekrar teşvik sorgulamasının yapılması gereklidir. Diğer şartların sağlanması durumunda sonrasında bu uyarı tekrar alınmamaktadır.
 • Bir süredir çalışıyor olarak göründüğüne dair bir hata alınması durumunda; ancak bu süre sonlandığında işe alınabilmektedir ve dolayısı ile de teşviklerden yararlanabilmektedir.
 • Ortalama çalışan sayısına ilave olmadığına dair uyarı alınabilmektedir. Teşvikten yararlanılabilmesi için mevzu bahis olan çalışanın işyerinin ortalama çalışan sayısına ilave olması gereklidir.

SGK Potansiyel Teşvikleri Nelerdir?

SGK potansiyel teşvikleri aşağıdadır:

 • Kadın, Genç ve Mesleki Yeterlilik Belgesi Olanların İstihdamı Teşviki verilmektedir.
 • İlave İstihdam Teşviki sağlanmaktadır.
 • İlave İstihdam Ücret Desteği verilebilmektedir.
 • İşsizlik Ödeneği Alanların İstihdamına Yönelik Teşvik programından yararlanılabilmektedir.
 • Asgari Ücret Desteği verilmektedir.
 • Engelli İstihdamı Teşviki işverenlere verilen SGK potansiyel teşvikleri arasındadır.
 • İşbaşı Eğitim Programları aracılığı ile işsizler mesleki deneyim kazanmaya teşvik edilmektedir.

Mesleki Yeterlilik Belgesi Olanlara Verilen Teşvik Nedir?

Mesleki yeterlilik belgesine teşvik; İşsizlik Sigortası Fonu üzerinden verilmektedir ve 524.47 TL ile 3.933,54 TL yani işverenin prime esas kazanç üst sınırına kadarki sosyal güvenlik primi işveren payı olarak verilmektedir. 31.12.2020 yılına kadar işsiz olanların yararlanabileceği bir teşviktir. Bu teşvikten yararlanabilmek için en az 6 aylık bir işsizlik sürecinde olunması ve ortalama sigortalı çalışan sayısına ek olarak istihdam edilmesi gereklidir. Ayrıca özel sektör işvereni olması gereklidir. Bu teşvikten faydalanma süreleri ise aşağıda belirtilmiştir:

 • 18 yaşını doldurmuş olan kadınlar için işverenlere 24 ay ile 54 ay arasında verilmektedir.
 • 18 ile 29 yaş arasındaki erkeklerin istihdam edilmesi durumunda işverenlerine 12 ay ile 54 ay arasında teşvik verilmektedir.
 • 29 yaşından büyük erkekler için işverenlere verilen teşvik süresi 6 ay ile 30 ay arasında olmaktadır.
 • 01.03.2011 tarihinden sonra çalışır durumda iken mesleki yeterlilik belgesi alanlar için ise işverenlerine 12 ay teşvik verilmektedir.
 • Verilen desteklere ek olarak bir de İŞKUR’ kayıtlı olanlar için ekstra 6 ay destek daha verilmektedir.

İşsizlik Ödeneği Alanlara Yönelik Teşvik Nedir?

İşsizlik ödeneği alanlar için teşvik; dönemin asgari ücreti üzerinden hesaplanmaktadır. Hesaplanan primin %1’lik kısmı hariç tutularak 857.06 TL olarak hesaplanmaktadır ve İşsizlik Sigortası Fonu aracılığı ile temin edilmektedir. Bu teşvikten yararlanılması durumunda, çalışanın işten ayrılması ve sonrasında tekrar aynı iş yerinde işe girmesi halinde; teşvikten tekrar yararlanabilmek mümkün değildir. İşsizlik ödeneği teşviğinin verildiği süre, işsizlik ödeneğinin ödeneceği süreden düşülerek verilmektedir. Dolayısı ile hali hazırda işsizlik ödeneği alan sigortalıların 6 aylık bir süreç içerisinde ortalama çalışan sayısına ek olarak işe alınması durumunda işverene verilen bir teşviktir.

Engelli İstihdamı Teşviki Ne Kadardır?

Engelli istihdam teşvikinin tutarı; 524.47 TL olarak hesaplanmaktadır. Engellilerin asgari ücret düzeyinden primleri hesaplanmaktadır ve işveren paylarının tamamı verilmektedir. Hazine tarafından ödenmektedir. Özel sektör işverenlerinin belirli bir kontenjan dahilinde engelli vatandaş çalıştırması gereklidir. Bu kontenjana dahil olarak veya kontenjandan hariç engelli vatandaş çalıştırılması durumunda işverene verilen bir teşviktir.

İşbaşı Eğitim Programlarından Nasıl Yararlanılır?

İşbaşı eğitim programlarına katılmak için Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlükleri’ne gidilerek başvuru yapılmalıdır. İşsizlerin mesleki açıdan deneyim kazanması amaçlanarak verilen SGK potansiyel teşviklerinden biridir. Alınan hizmetlerin kategorilerine bağlı olarak eğitim süresi 3 aydan 9 aya kadar değişiklik gösterebilmektedir. Programlar ise günde 5 saat ile 8 saat arasında sürmektedir ve haftada maksimum 6 gün gidilmesi gerekecek şekilde planlanmaktadır. Bu programa katılanların günlük katılımcı zaruri giderleri karşılanmaktadır. Bu işsizler için 38.85 TL’ye denk gelmektedir. Ayrıca programa katılmak için sağlanması gereken şartlar ise şunlardır:

 • İŞKUR’a kayıtlı bir işsiz olunması gereklidir.
 • 15 yaşından büyük olunmalıdır.
 • İşverenin yakın akrabası olunmaması gereklidir.
 • Emeklilik hakkı kazanmış olanlar işbaşı eğitim programlarından yararlanamamaktadır.
 • Program başlangıcından 3 ay öncesine kadar ilgili işverenin çalışanı olunmaması gereklidir.
 • İş ve meslek danışmanlığı hizmetinden faydalanmış olanların yararlanabileceği bir hizmettir.

Gelişmelerden Haberdar Olun

@