SGK İcra Sorgulama Nereden ve Nasıl Yapılır?

SGK icra sorgulama amacı ile e-devlet sitesi kullanılmaktadır. Vatandaş Türkiye sınırları içinde kendi adına açılmış bir dava ya da icra dosyası sorgulamak istediğinde, e-devlet üzerinden SGK icra sorgulama yolu ile en sağlıklı bilgiye ulaşabilir.

EKONOMİ 21.04.2020 - 22:56 21.04.2020 - 22:56

SGK İcra Takibi Başlaması ve SGK İcra Sorgulama

SGK icra takibi işlemine başladığında borçlunun bu durumdan haberi olmayabilir. Borçlunun durumdan haberdar olması, ancak adına icra belgesi geldiğinde gerçekleşiyor. Oysa ki borçlu hakkında icra takibi ödeme emrinin tebligatı yapılır yapılmaz başlamış olur. İtiraz süresi de sınırlı olduğu için vakit kaybetmemek adına bu durumu erken öğrenmekte yarar vardır. Kişiler haklarında icra takibi olup olmadığını öğrenmek için SGK icra sorgulama işlemi yapmalıdır.

SGK’nın kendisine yapılmayan ödemeleri alabilmek için 6183 sayılı kanuna dayanarak icra yoluna gitmeye yasal olarak hakkı vardır.

SGK Ödeme Emri ve Borç Ödenmesi

SGK ödeme emrini alan borçluilgili evrakı aldıktan sonraki ilk 15 gün içinde ödemenin tamamını yapmak zorundadır. Eğer borcun tamamını yapamıyor ise yine ilk 15 gün içinde mal bildiriminde bulunarak, borçlarının tecil ve taksitlendirilmesi için itirazda bulunmalıdır. Bahse konu borç SGK ile anlaşmalı bankalara 15 gün içinde ödendiği takdirde ihale yapılmaz ve icra işlemi durdurulur.

E-Devlet Üzerinden SGK İcra Sorgulama

E-Devlet sitesinden SGK icra sorgulaması için izlenmesi gereken basamaklar şunlardır:

  • İlk önce www.turkiye.gov.tr internet adresinden e-devlet sitesine giriş yapılır.
  • Daha sonra ana sayfada kimlik doğrulama için e-devlet şifresi ve TC kimlik numarası ilgili kutucuklara yazılır.
  • E-Devlet sitesine giriş yapıldıktan sonra ekranda bulunan ‘’E-hizmetler’’ yazısına tıklanır.
  • ‘’E-Hizmetler’’ başlığı altından ‘’Kurumlar’’ yazısına tıklanır.
  • ‘’Kurumlar’’ başlığından ise ‘’Adalet Bakanlığı’’ seçeneği seçilir.
  • Ekranda ‘’Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı (UYAP) Hizmetleri’’ yazısı görüntülenir.
  • Bu başlık altından da ‘’İcra Dosyası Sorgulama’’ yazısına tıklanır.
  • Ekranda açılan sayfada sorgulama yapan vatandaş, kendi adına açılmış bir dava varsa ilgili kayıtların tamamını görebilir.

Sorgulama yapan kişi adına açılmış herhangi bir icra davası olmadığı takdirde ekranda ‘’Adınıza açılmış ya da müdahil olduğunuz bir dava kaydı bulunamamıştır’’ yazısı görüntülenir. Böylece SGK icra sorgulama işlemi tamamlanır.

Telefon Yolu İle SGK İcra Sorgulama

SGK icra sorgulaması yapılabilecek bir başka yol da telefon ile sorgulama yapmaktır. Bu amaçla aranması gereken numara 11870 ‘’İcra Dosya Sorgulama Servisi’’dir.

Ödeme Emrine İtiraz Yapılacak Kurum

Ödeme emrine itiraz edilecek ise,itiraz evrakın tebellüğ edildiği tarihten sonraki ilk 15 gün içinde yapılmalıdır. İtirazlar alacaklı bulunan Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü ya da Sosyal Güvenlik Merkezinin bulunduğu İş mahkemesine yazılı olarak yapılmalıdır.

E-Devlet Şifresi Alınması

E-Devlet şifresi edinmek isteyen vatandaş tercih ettiği herhangi bir PTT şubesine giderek müracaatta bulunmalıdır. Müracaatları herkes sadece kendisi adına yapabilir. Bir başkası adına e-devlet şifresi aşınması mümkün değildir. Bu amaçla başvuruda bulunan kişi yanında nüfus cüzdanını götürerek kimliğini doğrulamak zorundadır. Kimliksiz yapılan başvurular değerlendirmeye alınmaz.

Daha sonra PTT görevlisi başvuru sahibinin cep telefonu beyanının doğruluğunu kontrol etmek üzere ona kısa mesaj yollar. Gelen SMS’in PTT görevlisine okunmasını takiben müracaat sahibi 2 TL ödeme yapar ve e-devlet şifresini alır.

E-devlet şifresi kapalı zarf içinde teslim edilir zarfta yazılı şifreyi PTT görevlisi dahil olmak üzere hiç kimse bilmez. E-devlet şifresi ile ilgili kişinin devlette bulunan bütün kayıtlarına ulaşılabildiği için bu bilgi güvenlik açısından hiç kimse ile paylaşılmamalıdır.

E-devlet şifresi e-devlet sitesinden SGK icra sorgulama işlemi için gereklidir.

isbilgisi.com