Şekerbank Tarım Kredisi 2020

Şekerbank tarım kredisi desteği ile çiftçilere çalışmalarında destek sağlıyor. Şekerbank tarım kredisi Tarımsal yatırım kredileri ve tarımsal işletme kredileri olmak üzere 2 grupta inceleniyor.

KREDİ 18.08.2020 - 11:25 18.08.2020 - 11:25

Şekerbank tarım kredisi desteği ile çiftçilere çalışmalarında destek sağlıyor. Şekerbank tarımkredisi Tarımsal yatırım kredileri ve tarımsal işletme kredileri olmak üzere 2 grupta inceleniyor.

Şekerbank Tarım Kredisi Özellikleri

Şekerbank’ın tarım kredisi olarak verdiği kredinin genel özellikleri şunlardır:

 • Şekerbank tarım kredisi, tarım üreticilerine verilen krediler düşük faizlidir.
 • Tarım kredileri geri ödeme süresi 60 aya kadar uzatılabilir.
 • Şekerbank kredi müşterilerine kredi geri ödemesinde esnek ödeme yapma hakkını da tanıyor.
 • Şekerbank tarım kredisi adı altına seracılık, sulama, hayvancılık ve çeşitli tarımsal çalışmalara da destek olmaktadır.  
 • Şekerbank tarım kredisi kullandırırken geri ödeme vadesini uzun bıraktığı için tarım kredisi çeken çiftçiler, kredi ödemelerini hasat sonrası yapabilme imkanına sahip oluyorlar.
 • Kredi geri ödemesi 3 ayda 1, 6 ayda 1, ya da yılda 1 olmak üzere yapılabilir.
 • Bütün bunların yanı sıra Şekerbank çiftçilere sunduğu kredilerin geri ödemeleri düzenli yapıldığı takdirde, kullandırdığı tarım kredilerinde daha uygun faiz oranlarını da uygulamaya alıyor.
 • Şekerbank çiftçilere verdiği krediden masraf almıyor.

Şekerbank Hayvan Alım Kredileri

Şekerbank hayvan alımında çiftçilere alınan hayvanın fatura bedelinin  % 75’ine kadar finansal destek sağlıyor.

Şekerbank Damızlık, Süt Sığırcılığı, Büyükbaş Besicilik Kredisi 

Şekerbank süt hayvancılığı ve besicilik kredisi verirken bu kapsamda barınak inşası ve diğer demirbaşlar için de kredi desteği sağlıyor. Bu krediye ait genel özellikler şunlardır:

 • Şekerbank alınan ürünün fatura değerinin % 75’i kadar destek sağlıyor.
 • Şekerbank canlı hayvan için kredi verirken hayvanlar damızlık ise, hayvanların Tarım İlçe Müdürlüğü’nde küpe kaydı olması şartını arıyor.
 • Süt hayvanı alımında en az 5, besicilik hayvanı alımında ise en az 10 baş hayvan alınması şartını öne sürüyor.
 • Şekerbank kredi faiz oranları yaklaşık yıllık % 12 olup, bu oran aylık olarak hesaplandığında % 0.99 olmaktadır. Bu hesaplamaya bir örnek verilecek olursa, 30000 TL kredi 12 ay vade ile alınırsa, toplamda yapılacak geri ödeme 33.600 TL olur. 12 ay eşit taksitli ödeme yapıldığı takdirde de aylık ödemeler 2800 TL olur.
 • Şekerbank tarım kredisi almak isteyen başvuru sahibinin, çiftçi kayıt sisteminde kaydı olmasını ve bu kayda ait ÇKS belgesinin bankaya ibrazını istiyor.

Şekerbank Küçükbaş Besicilik ve Süt Hayvancılığı Kredisi 

Şekerbank küçükbaş hayvancılıkta da düşük faiz oranı ve uzun geri ödeme vadeleri sunarak çiftçiyi rahatlatmayı hedefliyor. Bu kapsamda verilen kredinin genel şartları şunlardır:

 • Şekerbank küçükbaş hayvancılığı ile uğraşan çiftçilere gereksinim duydukları malzemenin satın alınması ve ahır vb. barınak yapımı için, harcama yapılan faturada bildirilen bedelin % 75 ‘i kadar kredi veriyor.
 • Şekerbank kredinin geri ödenmesi için 60 ay vade veriyor.
 • Kredi verilecek hayvanların küpe numaralarının Tarım İlçe Müdürlüğü tarafından kayıt altına alınmış olmasını şart koşuyor.
 • Şekerbank koyun alımında en az 50 baş, keçi alımında ise en 24 baş hayvan alımı yapılmasını istiyor.
 • Şekerbank kredi kullandıracağı çiftçilerde ÇKS belgesi olmasını ve 2 yıllık çiftçilik deneyimine sahip olunmasını da şart koşuyor.
 • Bu grupta verilen krediler için Şekerbank yıllık % 11-%12 arasında faiz uygulaması yapıyor.

Şekerbank Kanatlı Hayvancılık Kredisi

Şekerbank kanatlı hayvanlar için kredi desteği sağlamıyor. Bununla birlikte kanatlı hayvan yetiştiriciliği için kredi alınması için başvuru yapan çiftçilere uygun faiz oranı ile kredi kullandırıyor. Kredinin 60 ayda geri ödenmesi avantajından da yararlandırıyor.

Şekerbank Arıcılık Kredisi

Şekerbank arıcılıkla uğraşan tüzel kişilere kredi desteği sağlıyor. Bu kredinin geri ödeme vadesi 36 ay olup, yılda bir kez ödeme yapılmasına izin veriliyor.

Şekerbank Su ürünleri Kredisi

Şekerbank su ürünleri ile uğraşan kişilere, tekne, olta, havuz yapımı ve/veya kafes yapımı için kredi sağlıyor. Bu amaçla Şekerbank kendisine ibraz edilen faturaların % 75’ini kredilendiriyor. Şekerbank tarım kredisi verdiği her gruba tanıdığı 5 yıl geri ödeme süresi hakkını su ürünleri kredisinde de kullandırıyor.

isbilgisi.com