Türkiye'de taşeron işçi sorunu devam ediyor. Yıllarca verdikleri mücadelenin sonunda 2017 yılında KHK ile kadroya geçirilen taşeron işçiler, problemlerinin bitmesini ümit etmişlerdi. Ancak uygulama hiç de öyle olmadı. Bir taraftan maaş sıkıntısı yaşayan taşeron işçiler diğer taraftan çok sayıda sosyal haktan mahrum kaldılar. Son olarak ise bazı taşeron işçiler zorunlu olarak emekli edilmeye başlandı.

TAŞERONA ZORUNLU EMEKLİLİK!

Taşeron işçiler KHK ile kadroya geçirilirken aynı KHK'nın 127. maddesi ile 375 sayılı KHK'ya eklenen geçici 23. maddesinin birinci fıkrası mağduriyet getirdi. Bu maddede, “... Sürekli işçi kadrolarına geçirilenlerbirinci fıkrada öngörülen şartları yerine getirdikleri sürece ve geçiş işlemi yapılmadan önceki ihale sözleşmesi kapsamındaki hizmetleri yürütmek üzere istihdam edilebilirler. Bunların istihdam süreleri hiçbir şekilde sosyal güvenlik kurumlarından emeklilik, yaşlılık ve malullük aylığı almaya hak kazandıkları tarihi geçemez..” yazılıydı.

İlgili maddeye göre taşeron işçi olarak çalışan ve emeklilik süresi gelen tüm taşeron işçiler herhangi bir talep aranmaksızın re'sen emekli ediliyorlar. Bu şekilde çok sayıda taşeron işçi emeklilik günü geldiği için direkt olarak emekli edildiler. Oyna kamu işçilerinde böyle bir kural uygulanmıyor. Emeklilik süresi geçmiş olmasına rağmen kamu işçileri çalışmaya devam edebiliyorlar.

EMEKLİ OLANLAR GEÇİM SIKINTISINA DÜŞÜYOR!

Bu mağduriyeti yaşayan taşeron işçiler ise emekli olduklarında ciddi bir gelir kaybı ile karşı karşıya kalıyorlar. Yaklaşık 1.500 TL ile 2.000 TL arasında emekli maaşı bağlanan bu işçiler büyük bir maddi sıkıntının da içerisine düşüyorlar. Yaşları gereği iş bulmaları da kolay olmayan taşeron işçiler yaşanan mağduriyetle işin için çıkılmaz bir halde kalıyorlar.

MAAŞ SORUNU DEVAM EDİYOR!

Taşşeron işçilerin zorunlu emekli edilmelerine yönelik itirazlar son dönemlerde daha yüksek sesle dillendirilmeye başlandı. Sendikalar bu konunun Anayasa Mahkemesine taşınması durumunda mağduriyetin ortadan kalkacağını düşünerek ilgili başvuru için hukuk birimlerini harekete geçirdiler. Ancak yine de hükümetin gerekli adımı atmasını bekliyorlar.

Taşeron işçilerin maaş sorunları ise devam ediyor. Bilindiği gibi taşeron işçileri toplu iş sözleşmeleri 31 Ekim 2020'de sona ermişti. Bu tarihten itibaren toplu iş sözleşmesi uygulanan kurumlarda çalışan taşeron işçilere sözleşme farkları ödenmeye başlandı. Yaklaşık olarak 900 TL civarında bir fark alan işçiler memnun olurken toplu iş sözleşmesinin uygulanmadığı kurumlarda çalışan taşeron işçiler ise ilk defa bu yıl imzalanacak olan toplu iş sözleşmesini bekliyorlar.

isbilgisi.com