Litvanya iş imkanları incelendiğinde en yoğun ihtiyacın sağlık sektöründe olduğu görülüyor. Litvanya iş olanakları değerlendirilirken en düşük ücret 365 Euro olarak saptanmıştır. Litvanya’da çalışmak için çalışma vizesi alınmasına ihtiyaç duyulur.

Litvanya’da Eleman Açığı Bulunan Meslekler

Litvanya’da eleman ihtiyacı bulunan meslekler şunlardır:

 • Doktorluk,
 • Hemşirelik,
 • Laborantlık,
 • Kimyagerlik,
 • Estetisyenlik,
 • Eczacılık,
 • Sağlık personeli,
 • Tekstil elemanlığı,
 • Aşçılık,
 • Komilik,
 • Turizmciliktir.

Bu mesleklerden herhangi birisinde çalışmak isteyenler, işyerine müracaatta bulunmalıdır. Çalışacak kişi müracaatı kabul edildikten sonra yani işe kabul edildikten sonra, işyerinden kendisine davet mektubu yollamasını istemelidir. İş vizesi başvurusu, bu davet mektubuna istinaden yapılır. Davet mektubu olmadan iş vizesi müracaatı kabul edilmez.

Litvanya İş Müracaatı İçin İstenen Belgeler

Litvanya iş başvurusunda gerekli evraklar şunlardır:

 • Başvuru sahibine ait pasaport,
 • Başvuru sahibine ait 1 adet biyometrik fotoğraf,
 • Başvuru sahibine işyerinden yollanan davetiye mektubu,

Davetiye mektubu Litvanya Polis Göç birimi tarafından onaylanmış olmalıdır.

 • Başvuru sahibine ait Sosyal Güvenlik Kurumu evrakı,
 • Başvuru sahibine ait nüfus cüzdanı fotokopisi,
 • Başvuru sahibine ait sicil kaydı,
 • Başvuru sahibine ait sağlık raporu,
 • Başvuru sahibinin en son çalıştığı yerdeki son 3 aylık maaş bordrosudur.

Bu evrakların hepsi tamamlandıktan sonra iş vizesine müracaat edilir. Yukarıda sayılan bütün iş kollarına girebilmek ve Litvanya iş olanakları değerlendirilmesi için iş vizesi şartı aranmaktadır.

Litvanya’da İş Kurmak

Litvanya’da iş kurmak için aranan özellikler şunlardır:

 • İş kuracak kişi/kişilerin yeterli sermayesi olmalıdır.
 • İş kuracak kişi ya da kişilerin kuracakları iş kolunda yetkinlikleri olduğunu gösteren belgeler Litvanya hükümetine sunulmalıdır.
 • Kurulacak iş yeri bünyesine uygun bütün yasal belgelerin tamamlanmış olması gereklidir.

Kurulması planlanan işyeri, Türkiye’de çalışmakta olan bir işyerinin şubesi olarak açılacak ise ticari iş vizesi alınmalıdır.

Litvanya’ya İşyeri Taşımak İçin Gerekli Evraklar

Litvanya’ya işyeri taşımak 3 aşamada gerçekleşir. Birinci aşamada gereken evraklar şunlardır:

 • Adli sicil belgesi,
 • Yükseköğretim diploması,
 • İş sözleşmesi,
 • Yerleşim yerine ait kira sözleşmesidir.

İkinci aşama için işyerini taşıyacak kişinin hükümete vermesi gerekli belgeler şunlardır:

 • Başvuru formu,
 • Fotoğraf (45*35 mm)
 • Adli sicil belgesi,
 • Pasaport aslı ve fotokopisi,
 • Yükseköğretim belgesi
 • Kira kontratı,
 • Sağlık sigortası belgesi,
 • Devlete ödenecek ücret (172 Euro)’dur. Ücret ödenmesi işlemlerin hızlanmasını sağlar.

Bu işlemin 3. Ve son aşamasında Litvanya hükümeti tarafından geçici oturma izni alınır. (Geçici oturma izni süresi 3 yıldır)

Litvanya’da Şirket Kurulması

Litvanya’da şirket kurulması için izlenmesi gereken basamaklar şunlardır:

 • Öncelikle Litvanya bankalarından birinde hesap açtırılması gerekir. Bu aşamada hesapta en az 3000 Euro olmalıdır.
 • Yerel noterlerden temin edilecek, hükümet tarafından istenen noter onaylı belgeler toplanmalıdır.
 • Daha sonra Litvanya’da oturma izni müracaatı için ‘’Göç Hizmetleri’’ dairesine müracaat edilmelidir.
 • Kurulacak şirkete uygun bir isim seçilmesi gereklidir.
 • Hükümet tarafından doldurulması istenen bazı evrakların tam ve doğru olarak doldurulması gereklidir.

Müracaatlar yaklaşık 4 ila 6 ay içinde sonuçlanır.

Ticari İş Vizesi Başvurusu

Ticari iş vizesi müracaatı Türkiye’deki Litvanya konsolosluğuna gidilerek, yapılmalıdır.

Litvanya Ticari İş Vizesi İçin Gereken Evraklar

Litvanya ticari iş vizesi müracaatında istenen belgeler şunlardır:

 • Başvuru sahibine ait pasaport,
 • Başvuru sahibine ait nüfus cüzdanı,
 • Başvuru sahibine ait Sosyal Güvenlik Kurumu kaydı,
 • Başvuru sahibine ait sağlık raporu,
 • Şubesi kurulacak şirkete ait imzalı onay belgesi ( Onay belgesi şirketin antetli kağıdı üzerine yazılmış olmalıdır)
 • Şirketin çalışma alanını gösteren bölge,
 • Şirkete ait vergi levhası,
 • Şirketin ticaret sicil gazetesi fotokopisi,
 • Şirkete ait ticaret odası kayıt belgesidir.

Litvanya iş imkanları değerlendirilmesi için genellikle danışman bir şirket ile çalışılır.

isbilgisi.com