Koronavirüs salgınını fırsat bilen pek çok ev sahibinin bu süreçte kiracılarıyla anlaşmazlığa düştüğü ve kira fiyatlarını artırdığı ortaya çıktı. Salgın döneminde evde kalmanın önemi her geçen gün biraz daha artarken bazı ev sahiplerinin kira fiyatlarını artırdığı belirlendi. Bu durum kiracılar arasında çeşitli mağduriyetlere neden oldu. Gayrimenkul Hukuku Derneği Başkanı Ali Güvenç Kiraz, son dönemlerdeki kiracı şikayetlerini değerlendirdi.

Koronavirüs döneminde kiraların alınmama gibi mecburi bir durumun ya da hükmün olmadığı belirtildi. Ancak henüz sürecin ne zaman biteceğinin bilinmemesi gibi bir durumun da olduğu göz önünde bulundurulmalıdır. Avukat tarafından yapılan açıklamalarda 6098 sayılı Borçlar Kanunu’nun 138. Maddesi çerçevesinde mecburi durumlar içerisinde kiracının iki farklı seçeneğinin olduğunun altı çizildi.

Yapılan Zamma İtiraz Edilebilir

Salgın döneminde kiracının ev sahibinden ev kirasını düşürmesi konusunda bir istekte bulunma hakkı olduğu gibi, özellikle salgın gibi mücbir sebeplerde yaşanan maddi sıkıntılar nedeniyle mümkün olduğunun altı çizildi. Bu hakkın kullanılması için kiracının durumunu ve mecburiyetini karşı tarafa iletmesi mecburidir.

İkinci bir seçenekte ev sahibinin mücbir durumlarda zam yapması halinde kiracının durumun kullanılması ve fırsatçılık yapılması üzerine şikayet etme hakkı bulunuyor. Günümüzde pek çok kiracının yasal haklarını bilmediği ve bu noktada zammın dışında indirimin de yapılmasını talep edebilecekleri belirtildi.