KOBİGEL projesi 2019 için ‘’ İmalat Sanayiinde Dijitalleşme’’ başlığı altında inceleniyor. Bu kapsamda imalatta dijitalleşmeye katkı sağlayabilecek yerli teknolojileri düzenleme ve geliştirmeye çalışan KOBİ’lere KOBİGEL desteği yapılması hedefleniyor.

KOBİGEL desteği, Küçük Orta Ölçekli Sanayiyi Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığının (KOSGEB) planladığı Kobi Gelişim Destek Programlarından biridir.

KOBİGEL Destek Konuları


KOBİGEL kapsamında desteklenen konu başlıkları şunlardır:

 • Büyük Verinin Analitik Yöntemlerle İşlenmesi ve İmalat Sanayiinde Kullanımı,
 • İmalat Sanayiinde Nesnelerin İnterneti,
 • İmalat Sanayiinde Otonom Robot Teknikleri,
 • İmalat Sanayiinde Akıllı Sensör Teknikleri,
 • Yapay Zekaya Dayalı Siber Fiziksel Akıllı Fabrika Sistem ve Bileşenleri
 • İmalat Sanayiinde Siber Güvenlik’tir.


Başvuru Adresi

Müracaat adresi olarak https://www.kosgeb.gov.tr/site/tr/genel/destekdetay/3288/kobigel-kobi-gelisim-destek-programı link kullanılabilir.

KOBİGEL Projesi Destek Miktarı


Destek tutarları şunlardır:

 • Proje teklifleri için birinci kapsama alındığında verilen destek her bir işletme için ilk 300.000 TL’ sı geri ödemesiz hibe edilir. İkinci 350.000TL ‘ye kadar olan bölüm ise teminat karşılığında kullandırılır ve bu miktar geri ödemelidir.
 • Proje teklifleri için ikinci kapsamda her bir işletme için ilk bölümde verilen 300.000 TL geri ödemesiz, ikinci bölümde verilen 700.000 TL geri ödemeli olup teminat karşılığında verilir.

Projeler için KOSGEB tarafından belirlenen destek oranı % 60’dır.

KOBİGEL Proje Süresi


KOBİGEL projesi için belirlenen en kısa süre 6 ay olup, en uzun süre 36 ay olarak ilan edilmiştir.

KOBİGEL Projesinde Destek Verilecek Kalemler


KOBİGEL projesinde desteklenen kalemler şunlardır:

 • Personel harcamaları; Bu kapsamda desteklenen gider personelin net ücretidir. Bunun dışında yer alan asgari geçim indirimi, prim, ikramiye gibi harici ödemeler dahil değildir.
 • Desteklenmesi kabul edilecek proje giderleri proje teklif çağrısında belirtilmiş olup, bu kapsamda desteklenmesi planlanan kalemlerin hangisi olacağına kurul tarafından karar verilir.
 • Gayrı menkul alımı, bina tefrişatı, bina inşaatı, taşıt alımı ve kiralaması, projeye ait olmayan personel harcamaları, vergi, harçlar ve sosyal güvenlik primleri ödeme kapsamında değildir.


KOBİGEL desteği için yapılacak ödeme, proje teklif üst sınırını geçemez. Verilecek destek miktarı Kurul’un verdiği karara göre hesaplanır.

KOBİGEL İçin İstenen Formlar ve Şartlar


KOBİGEL için istenen formlar şunlardır:

 • Proje Başvuru Formu,
 • Proje Kontrol Formudur.


Bahse konu formlar KOSGEB resmi web sayfasından temin edilerek eksiksiz olarak doldurulmalıdır. Bu formlar ile KOBİGEL projelerine ön kayıt yaptırılır. Bundan sonra KOSGEB’in destek vermek için istediği şartlar şunlardır:

 • Gizlilik Taahhütnamesi,
 • Kurul Bilgilendirme Formu,
 • Ara Faaliyet Raporu,
 • Proje Revizyon Raporu,
 • Tespit Tutanağı,
 • Proje Sonuç Raporu,
 • Destek Ödeme Oluru,
 • Proje Sonrası İzleme Raporu,
 • Orta Düşük ya da Düşük Teknolojili İmalat Endüstrisi Sektörleri,
 • Orta Yüksek ya da İleri Teknolojili İmalat Endüstrisi Sektörleridir.

KOBİGEL Teminat Desteği


KOBİGEL teminatı için KOSGEB tarafından daha başka destekler de istenir. KOBİGEL teminat desteği şunlardır:

 • Teminat Giderleri Destek Ödeme Talep Formu,
 • Teminat Giderleri Destek Ödeme Oluru,
 • Teminat Giderleri Desteklenmesine İlişkin Usul ve Esaslar,
 • Banka Teminat Mektubu ( Kefalet Mektubu) dur.

KOBİGEL Programına Başvuruda Bulunabilecekler


KOBİGEL programına başvuruda bulunabilecek insanlar şunlardır:

 • Bilgisayar, elektronik ve optik malzeme üretimi,
 • Makine, ekipman üretimi,
 • Hava ve uzay araçları makine üretimi,
 • Telekomünikasyon,
 • Bilgisayar yazılımı programlama ve danışmanlık çalışmaları,
 • Data işleme, barındırma çalışmaları yapan KOSGEB data tabanına kaydedilmiş, KOBİ beyannamesi onaylanmış, KOBİ sınıfına dahil olabilecek kapasitede işletmeler başvuru yapabilir.


KOBİGEL desteği konusunda KOSGEB tarafından yapılmış açıklamalar bu yazıda yer almaktadır. Daha ayrıntılı bilgi almak amacıyla KOSGEB resmi sitesi ziyaret edilebilir.

Kaynak: www.isbilgisi.com

ISBILGISI.COM ÖZEL HABERİDİR, AKTİF LİNK BAĞLANTISI VERİLMEDEN HABERİN BİR BÖLÜMÜ YA DA TAMAMI KOPYALANAMAZ / ALINTILANAMAZ... YASAL HAKLARIMIZ SAKLIDIR.