Mart ayındaki kısa çalışma ödeneğinden yararlanma süresi şimdilik 31 Aralık 2020 tarihine kadar uzatıldı. Fakat bu uzatmalardan sadece 30 Haziran 2020 tarihine kadar kısa çalışma başvurusu yapan işverenler ile bu listede isimleri yer alan işçiler yararlanabiliyordu. Temmuz ayına kadarki sürede ihtiyaç duymadığı için kısa çalışma ödeneğine başvurmayan işverenler, kasım ayındaki kısıtlamalardan etkilendiği halde bu ödenekten yararlanamıyordu.

Daha Önce Başvuru Yapmamış İşverene Fırsat

Kısa çalışma ödeneği alabilmek için işçinin son 60 gün hizmet akdiyle çalışması ve son 3 yılda en az 450 prim günü bulunması şartı var. Temmuz ayına kadar başvuru döneminde bu şartı yerine getiremeyen işçiler de mağdur olmuştu. İşyerindeki diğer çalışan arkadaşları KÇÖ alırken onlar alamıyordu. Yapılan değişiklikle birlikte Cumhurbaşkanı kararı uyarınca, daha önce başvuru yapmamış işveren aralık ayının sonuna kadar kısa çalışma başvurusunda bulunabilecek.

Öte yandan Temmuz ayından önce KÇÖ başvuran işyerlerinde kısa çalışmadan yararlanan işçiler için yeni bir başvuruya gerek olmayacak. Halihazırda ödenekten yararlanan işçiler, uzatma kapsamında ödenekten yararlanmaya devam edecekler.

Normalleşme Desteği Süresi Uzatıldı

Yapılan kanun değişikliği ile birlikte kısa çalışma veya ücretsiz izindeki işçisini normal çalışmaya geçiren işverenlere sağlanan prim desteği süresi 3 aydan 6 aya uzatıldı. Normalleşme desteğinden yararlanmak için 1 Temmuz tarihinden önce kısa çalışma veya ücretsiz izne çıkartılan işçilerin başvuruda bulunması gerekiyor. Bu durumdaki konusu işverenlerden normal çalışmaya dönenlere ayda 1103 TL prim desteği sağlanıyor. Daha önce üç ay ile sınırlı olan destek süresi, 6 aya çıkartıldı.

Normalleşme desteği başvurusundan sonra kısa çalışmaya geçen ve işçilerini ücretsiz izne çıkartan işverenler, tekrar normal çalışma saatlerine döndüğü zaman işçi başına 1103 TL’ye varan prim desteği alabilecek. Kısa çalışma ödeneği ve normalleşme desteği kurallarında Cumhurbaşkanı kararı ile yapılan değişiklikler Resmi Gazete’de yayımlandı.