Koronavirüs salgınının toplumu ekonomik olarak etkilemesinin ardından devlet tarafından işverenlere kısa çalışmaya geçme hakkı verildi. Mart ayında başlayan uygulama ile kısa çalışmaya geçen işverenlerin çalışanları İŞKUR üzerinden Kısa Çalışma Ödeneği almaya başladılar. Nisan ve Mayıs aylarında 3,5 milyon çalışan Kısa Çalışma Ödeneği alırken Eylül ayında bu rakam 1 milyon çalışana kadar geriledi.

Kısa Çalışma Ödeneği alan çalışanlara İŞKUR çalışmadıkları süreler için brüt ücretlerinin yüzde 60'ını ödüyor. İşverenlerin bu ödeneğin üzerini tamamlama zorunlulukları bulunmuyor. Bazı işverenler çalışanlarına tam maaş vermek için eksik kalan kısmı ödüyorlar.

KISA ÇALIŞMADA İŞVERENLER SOSYAL HAKLARI ÖDER Mİ?

Türkiye'de işveren ve çalışan ilişkisi açısında bazı iş yerlerinde bireysel veya toplu iş sözleşmeleri yapılıyor. Bu sözleşmeler gereği çalışanlara bazı sosyal haklar tanınıyor. Bu sosyal haklar kapsamında işverenler çalışanlarına ikramiye, yakacak, giyim, ayakkabı, çocuk, bayram gibi yardım ödemeleri yapıyor. Peki Kısa Çalışma Ödeneği'nde bu sosyal hakların işverenler tarafından ödenmesi zorunlu mu?

YARGITAY'DAN KISA ÇALIŞMADA SOSYAL HAKLAR KARARI!

Kısa Çalışma Ödeneği kapsamına giren çalışanların sosyal hakları ile alakalı Yargıtay 9. Hukuk Dairesi 2018 yılında emsal bir karar aldı. Buna göre 2008 küresel finans krizi sırasında kısa çalışmaya geçen bir iş yerinde 22 gün ve 42 gün olmak üzere kısa çalışma yapıldı. Bu sürede işveren çalıştırdığı sendikalı işçiyetoplu iş sözleşmesinden doğan sosyal yardımların ödemesini yapmadı. İşçiise işverenini mahkemeye verdi ve mahkeme işçiyi haklı bularak işverenin belirtilen ödemeleri yapması gerektiğine hükmetti. Dosya işveren tarafından Yargıtay'a gönderildi. Yargıtay ise aldığı kararda işvereni haklı buldu. Mahkemenin kararını bozan Yargıtay kısa çalışmada işçinin iş görme borcu ile işverenin ücret ödeme borcunun askıda olduğunu bu nedenle sosyal yardımların hukuken kazanılmadığına karar verdi.

isbilgisi.com