Türkiye'de emlak sektörünün önemli kalemlerinin birisini de kiralamalar oluşturuyor. Kiralama yoluyla gayrimenkullerin kullanım hakları belirli süre için ücret karşılığında devredilebiliyor. Emlak sektöründe zaman zaman yapılan düzenlemeler bu kiralamalardaki usullerde de değişikliğe neden olabiliyor.

KİRA SÖZLEŞMESİ NASIL FESHEDİLİR?

Güncel mevzuatlara göre mülk sahibi ile kiracılar arasında yapılan kira sözleşmelerinde tarafların haklarının neler olduğu, sözleşme fesihlerinde hangi kuralların uygulandığı öğrenilmek isteniyor. Kiracıyı çıkarmak isteyen mülk sahipleri bunu kendi keyiflerine göre yapamıyorlar. Bazı kuralların işletilmesi gerekiyor.

Konut ve işyeri için yapılan kira sözleşmelerinde iki ayrı detay bulunuyor. Bu sözleşmeler belirli süreli olabildiği gibi belirsiz süreli de olabiliyor. Bundan dolayı her iki kira sözleşmesinin de uygulama noktasında yükümlülükleri arasında fark bulunuyor.

BİLDİRİM YAPMADAN SÖZLEŞME FESHEDİLEMİYOR

Belirli süreli kira sözleşmelerinin süresinin bitiminin en az 15 gün öncesinde bildirimde bulunulmadıkça kira sözleşmeleri aynı şartlarda bir yıl daha uzatılmış olarak sayılıyor. Bildirim yapmayan mülk sahipleri bu sözleşmelerin süresinin bitmesine rağmen kiracıyı çıkaramıyorlar. Sözleşme bitti denilerek kiracılar mülklerden çıkartılamıyor. Buradaki detay ise kiralama süresinin on yıl üst üste uzatılması oluyor. Bir mülk sahibinin kiraya verdiği bir mülk için yaptığı kira sözleşmesi 10 yıl otomatik olarak uzatılırsa 10 yılın ardından sözleşme uzama tarihinden en az 3 ay önce bildirimde bulunarak herhangi bir sebep göstermeksizin kira sözleşmesi feshedilebilir.

Belirsiz süreli kira sözleşmelerinde fesih şartları ise farklı işliyor. Kiracılar bu sözleşmeyi her zaman fesih bildirimi ile sonlandırabiliyorlar. Mülk sahipleri ise kiranın başlangıcından 10 yıl geçtikten sonra sözleşme fesih hakkı elde edebiliyorlar.

isbilgisi.com