İş İlanları

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı KPSS’siz Kamu Personeli Alacağını Duyurdu

Ulaştırma ve altyapı Bakanlığı tarafından yayınlanan duyuruya göre taşra teşkilatı birimlerinde istihdam edilmek üzere kamu kurum ve kuruluşlarına 43 daimi işçi alımı yapılacak. Müracaatlar Türkiye İş Kurumu üzerinden aranacak olup ilanın ayrıntıları ve başvuru koşulları haberimizde…

 

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Hangi Unvanlarda İşçi Alımı Yapacak?

 • 8 sınırlı Kaptan,
 • 3 Deniz buhar ve motor makinisti,
 • 3 tarama uzmanlığı yardımcısı,
 • 2 tarama uzmanı,
 • 4 yağcı,
 • 1 Gemi elektrikçisi,
 • 4 usta gemici,
 • 13 Gemici,
 • 3 sürekli işçi usta,
 • 2 Gemi aşısı

Personel Alımı Genel Başvuru Şartları Neler?

 • 2527 sayılı Türk soylu yabancıların Türkiye’de meslek ve sanatlarını serbestçe yapabilmelerine, kamu özel kuruluş ya da işverenlerinde çalıştırılabilmelerine ilişkin kanun hükümleri saklı kalmak kaydıyla Türkiye Cumhuriyeti Devleti vatandaşı olmak,
 • 18 yaşını tamamlamış olmak,
 • Affa uğramış olsa dahi anayasal düzene ya da bu düzenin işleyişine karşı suçlardan hüküm giymemiş olmak,
  Erkek adaylar için askerlik ile ilişkileri bulunmamak,
 • Kamusal hakları yerine getirmekten mahrum bırakılmamış olmak,

Başvuru Özel Şartları Neler?

 • Öncelik hakkına sahip olan adaylardan kamu kurum ve kuruluşlarına işçi alınmasında uygulanacak usul ve esaslar ile ilgili yönetmeliğin 5. maddesinin 1. fıkrasında belirtilmiş olan öncelikli durumlarını gösterir belgeye sahip olmak,
 • Alınacak işçi personelin deneme Süreci en çok 2 ay olup deneme süreci içerisinde başarısız olanların iş akitleri bildirim süresine bakılmaksızın tazminatsız bir şekilde feshedilecektir,
  Adaylar vardiyalı çalışacakları için vardiyalı çalışmayı engel olacak herhangi bir sağlık problemlerinin bulunmaması gerekir,
 • Adayların her türlü iklim ile yolculuk koşullarını elverişli olmaları ile vazifelerini devamlı yerine getirmeye ve görev gereği seyahat etmeye mani olabilecek herhangi bir hastalıkların bulunmaması gerekir,

Başvurular Nasıl Yapılacak?

Müracaat işlemleri Türkiye İş Kurumu internet adresi üzerinden 16 Eylül 2022 ile 20 Eylül 2022 tarihleri arasında yapılacak.

Başa dön tuşu