Hazine ve Maliye Bakanlığı vergi indirimi konusunda önemli bir değişiklik yaptı. Vergi indiriminden yararlanmak isteyen vatandaşlardan istenen şartları belirleyen kanuni değişiklik bugün Resmi Gazete'de yayımlandı.

1 OCAK 2020'DEN İTİBAREN YÜRÜRLÜĞE GİRMİŞ SAYILACAK

Gelir Vergisi Genel Tebliği'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliği başlığında yayınlanan yeni karar 1 Ocak 2020'den itibaren geçerli olmak üzere yürürlüğe girdi. Bu dönem içerisinde vergi indiriminden yararlanmak isteyen vatandaşlar belirtilen yeni şartları yerine getirmiş olmak zorundalar.

YÜZDE 5'LİK GELİR VERGİSİ İNDİRİMİ YAPILACAK

Yapılan yeni değişikliğe göre ticari, zirai veya mesleki faaliyetinden dolayı gelir vergisi mükellefi olan vatandaşlardan yeni şartları taşıyanların yıllık gelir veya kurumlar vergisi beyannameleri üzerinden hesaplanan ve tahakkuk eden vergilerin yüzde 5'lik kısmı daha sonra ödenecek olan gelir ve kurumlar vergisinden düşürülecek.

Bu yeni değişiklikten finans, bankacılık, sigorta, reasürans, emeklilik şirketleri ile emeklilik yatırım fonları yararlanamayacaklar.

VERGİ İNDİRİMİNDEN YARARLANMA ŞARTLARI BELİRLENDİ!

Belirtilen indirimden yararlanabilmek için son 2 yıla ait vergi beyannamelerinin zamanında verilmiş olması gerekiyor. Ayrıca indirimin hesaplanabilmesi için son 2 yılda beyannamelerden tahakkuk eden vergi tutarlarının kanuni süre içerisinde ödenmiş olması şartı aranacak. Vergi cezaları ile fer'i alacaklar dahil vergi aslı kaleminde 1.000 TL'nin üzerinde borcu olan mükellefler vergi indiriminden yararlanamayacaklar.

isbilgisi.com