Nisan 2023 itibarıyla yürürlüğe giren Ulusal Staj Programı, Kariyer Kapısı Platformu aracılığıyla yönetilen bir programdır ve stajını tamamlayan öğrencilere ücret ödenmesini sağlamaktadır. Bu program kapsamında, stajyerlere ödenecek ücret için gerekli olan bütçe, stajyer sayısı, her bir stajyerin staj gün sayısı ve ödenecek ücret gibi faktörlere dayanarak Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Bakanlığı'ndan talep edilecektir.

Ulusal Staj Programı, gençlerin iş hayatına hazırlanmasına destek olmayı amaçlamaktadır. Stajyerlere sağlanan ücret, onların maddi ihtiyaçlarını karşılamalarına ve staj dönemini daha verimli geçirmelerine yardımcı olacak. Bu da gençlerin iş dünyasına daha iyi adapte olmalarını ve kariyerlerine sağlam bir başlangıç yapmalarını sağlayacak.

STAJYERLERE 11 BİN 402 LİRA MAAŞ

Bu program kapsamında, 18-25 yaş arasındaki gençlere yaz dönemi boyunca fırsatlar sunulmaktadır. Stajyerlere 11.400 TL maaş bağlanması planlanmaktadır. Mesleki eğitim kapsamında olan ve 10 veya daha fazla çalışana sahip işletmelerde, öğrencilere staj yapma zorunluluğu bulunmaktadır. Bu kapsamda, çalışan sayısının yüzde 5'i kadar stajyer bulundurma zorunluluğu bulunmaktadır.

Stajyerlere ödenecek ücretler, işletmedeki çalışan sayısı ve o yılki asgari ücret göz önünde bulundurularak belirlenmektedir. Stajyerlere ödenen maaş, net asgari ücretin yüzde 30'unu geçmemektedir. Ancak bu tutarın altında bir ücret ödenmesi mümkün değildir. 20 veya daha fazla personeli olan işletmeler, net asgari ücretin yüzde 30'unu, 20'den az personeli olan işletmeler ise yüzde 15'ini aşağıda bir ücret ödemek zorundadır.

Kalfalık yeterliliğini kazanan mesleki eğitim merkezi 12. sınıf öğrencilerine ise asgari ücretin yüzde 50'sinden daha az bir ücret verilemez. Kamu kurumlarında Ulusal Staj Programı kapsamında staj yapan gençlere ise Temmuz'dan itibaren 11.402 TL net asgari ücret düzeyinde maaş ödenecektir.

Milyonlarca emekli bayram edecek Milyonlarca emekli bayram edecek

Son düzenlemelerle birlikte asgari ücret zammıyla birlikte stajyerlere ödenen ücretler artmıştır. Stajyerlerin en düşük ücretleri, personel sayısı 20'den az olan işletmelerde bin 276 liradan bin 710 liraya yükselmiştir. Personel sayısı 20'den fazla olan işletmelerde ise bu ücret 2 bin 552 liradan 3 bin 420 liraya çıkmıştır. Ayrıca, kalfalık yeterliliğini kazanan stajyerlere ise 4 bin 253 lira yerine 5 bin 701 lira ödenecektir.

Bununla birlikte, mesleki eğitim gören veya stajyer öğrencilere devlet tarafından ödenen en az ücret de farklılaşmıştır. 20'den az çalışanı olan işletmelerde bu ücretin 3'te 2'si devlet tarafından karşılanırken, 20 ve üzerinde çalışanı olan işletmelerde ise ücretin 3'te 1'i devlet tarafından karşılanmaktadır.

Bu yeni düzenlemelerle birlikte stajyerlere ve mesleki eğitim gören öğrencilere daha adil bir ücret sağlanması hedeflenmektedir. Bu sayede, işletmelerin personel sayısına ve öğrenci sayısına göre farklılaşan ücret yükleri dengelemeye çalışılmaktadır.