Garanti KOBİ kredileri için banka teminatı KGF’den sağlayarak müşterilerinin sorunsuzca nakit ihtiyaçlarında kredi kullanmalarına yardımcı olur.

2020 Garanti BBVA KOBİ Kredileri Avantajları Nelerdir?

KOBİ Kredileri, genel olarak ticari faaliyette bulunan banka müşterilerini özel olarak düşünülerek hazırlanan kredi paketlerinden oluşmaktadır. KOBİ kredi avantajları ise şunlardır;

 • Bankadan Kredi Garanti Fonu üzerinden alınacak olan KOBİ kredilerinin kefalet tutarı; en fazla 12.000.000 TL olup, kredi tutarının%90 oranındadır.
 • Kadın girişimcilerin ve genç girişimcilerin bankanın KOBİ kredileri destek fonundan PGS ile kullanacakları ticari alacakları kredilerin ödemesiz dönemleri en fazla 12 ay, vadesi ise en az 6 ay en fazla 60 ay şeklindedir.
 • İhracat üzerine çalışan KOBİ’lerin Portföy Garanti Sistemi ile kullanacakları ticari taksitli kredilerinin kefalet oranı 5100 iken vadeleri en az 6 ay, en fazla 60 aydır.
 • PGS aracılığı ile ihracat üzerine çalışan KOBİ’ler eximbank’a yönelik kredi temini için 60 ay vadeye kadar teminat mektubu ile kefalet talebinde bulunabilirler.

2020 Garanti BBVA KOBİ Kredileri Alma Şartları Nelerdir?

Garanti BBVA KOBİ kredisi koşulları, bankanın gerçek ya da tüzel kişilerden sağlamalarını beklediği şartların tamamını kapsar. Bunun yanı sıra banka KOBİ kredisi kullandıracağı müşterisinden de bu krediyi geri ödemesi konusunda belirli teminatlar beklemektedir. Buna göre Garanti BBVA KOBİ kredisi alma şartları şu şekilde sıralanabilir;

 • Krediye başvuruda bulunacak olan kişinin gerçek ya da tüzel kişi olması,
 • Krediden yararlanmak isteyen şirketlerin ve ortaklarının hiçbir şekilde iflas, fesih, iflas erteleme ve konkordato sürecinde olmaması (Bu duruma krediden yararlanan kişi veya şirket üzerinde %25 ve üzeri hisse ile ortak olan kişi dahildir.),
 • Krediden faydalanmak isteyen kişinin bankaya başvuru tarihi göz önüne alınarak Bankalarca Kredilerin ve Diğer Alacakların Niteliklerinin Belirlenmesi ve Bunlar İçin Ayrılacak Karşılıklara İlişkin Usul ve Esaslar Hakkına Yönetmelik gereğince alınacak olan kredilerin donuk niteliğinde beşinci grupta takip edilen kredi türlerinin arasında yer almaması,
 • Krediden faydalanacak olanların Sosyal Güvenlik Kurumuna vadesi geçmiş borçlarının bulunmaması ya da daha önceden yapılandırılmış olan borcun yapılandırmasının bozulmamış olması gerekmektedir.
 • Krediye başvuruda bulunan kişilerin başvuru tarihleri ile birlikte şirketlerinin en az 1 yıldır faaliyet gösteriyor olmasıdır.

2020 Kadın ve Genç Girişimci Garanti BBVA KOBİ Kredileri Alma Koşulları

Kadın ve genç girişimcilerin KOBİ kredisi alma koşulları diğer KOBİ’lere göre farklılık göstermektedir. Buna göre;

 • Kadın ve genç girişimcilerin başvuru tarihi itibariyle 2 yıldır faaliyet gösteriyor olmaları,
 • Genç girişimcilerin 18 yaşından büyük 30 yaşından küçük olmaları,
 • En az ilkokul mezunu olmaları,
 • Kadın girişimcilerin 55 yaşını doldurmuş olmamaları,
 • Kadın girişimcilerin bir iş fikrine dayalı olarak faaliyet göstermeleri,

Gibi şartlar sağlanmalıdır.

2020 Garanti BBVA KOBİ Kredisine Nasıl Başvuruda Bulunulur?

Garanti BBVA KOBİ kredisi başvurusu, bankanın resmi internet sitesi üzerinden ön başvuru şeklinde yapılmaktadır. Sistemde yer alan başvuru formu doldurulur ve bankaya iletilir. Banka gönderilen başvuru formunu inceleyerek kişilerin bu krediyi almak için yeterli olup olmadığına karar verir ve en geç 1 iş günü içinde kişilere başvuru yapmış oldukları kredi hakkında bilgi gönderilir. Garanti BBVA KOBİ kredisi başvurusu formu, ilgili kişiler tarafından https://www.garantibbva.com.tr/tr/kobi/krediler/kredi-garanti-fonu-basvuru-formu.page#calcContent=UID43851e4 sayfası üzerinden rahatlıkla ulaşabilir.

isbilgisi.com