Türkiye'de gayrimenkuller için her yıl iki eşit taksit halinde emlak vergisi ödemesi yapılmaktadır. Emlak vergisi için bazı vatandaşlara muafiyet verilmektedir. Gelir İdaresi Başkanlığının yaptığı açıklamalarda muaflık durumunun emlak vergilerinde hangi şartlarda ve durumlarda uygulanacağı açıklandı.

Türkiye'de uygulanmakta olan vergi sistemi gereği her yıl iki eşit taksitte emlak vergisi ödemesi yapılıyor. Muaf olan vatandaşlar tarafından bu verginin ödeme zorunluluğu bulunmadığı gibi son 5 yıllık sürede ödenen emlak vergileri de iade alınabiliyor. Uygulama noktasında kafa karışıklığı yaşansa da bu vergi muafiyeti devlet tarafından şartları yerine getiren vatandaşlara tanınıyor.

EMLAK VERGİLERİ İADE ALINABİLİYOR

Emlak vergisi muafiyeti konusunda detaylı bilgiye sahip olmayan vatandaşlar vergilerini ödemeye devam ediyorlar. Bu ödenen vergilerin ise geri alınabileceğini bilmedikleri için hem paralarını alamıyorlar hem de yılda iki defa ödememeleri gereken vergi için ödeme yapıyorlar. Peki kimler emlak vergisi ödemez?

EMLAK VERGİSİNDEN KİMLER MUAFTIR?

Taşınmaz sahibi olan vatandaşlar yükümlü oldukları emlak vergilerini bazı şartlarda ödemeyebiliyorlar. Bu muafiyet brüt yüzölçümü 200 metrekarenin altında ve tek mesken sahibi olan, meskenin intifa hakkına sahip kişiler için mümkün olabiliyor. Bu muafiyetler 18 yaşından küçük ve başkasına bakmakla mükellef olmayan bireylerin haricinde geliri olmayan, emekli, dul, yetim veya maluliyet aylığı alan kişileri kapsamaktadır. Gazi, şehit yakınları ve engelli vatandaşlara da bu muafiyet verilmektedir.

isbilgisi.com