Ekonomi

E-Ticarette 14 Günlük Cayma Hakkı 2024’te Yürürlükte Olacak

E-Ticaret kapsamında bulunan mesafeli sözleşmelerde cayma hakkının 2 haftaya (14 gün) çıkarılması ile alakalı yürürlük tarihi 1 Ocak 2024 olarak açıklandı.

E-ticaret sistemi girişim gösterdikçe karşılaşılan problemlerin giderilmesine ilişkin yeni mekanizmalar tek tek devreye sokuluyor.

Ticaret Bakanlığı tarafından hazırlanan ‘Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılması Hakkında Yönetmelik’ resmi gazetede ilan edildi.

Günün İhtiyacına Paralel E-Ticaret Hacmi Büyüyor

Ticaret Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre iletişim avantajları ile ödeme sistemlerinde meydana gelen çeşitlilik varsa olmak üzere teknolojide yaşanan gelişimlerle beraber Türkiye’nin sahip olduğu genç nüfus yapısı, altyapı yatırımlarının tamamlanması ile e-ticaretin getirdiği mekan ve zaman sınırı olmaksızın kolay ve hızlı alışveriş imkanları, ürün ve satıcı çeşitliliğinin fazlalığı, devamlı düzenlenen promosyon ve kampanya ile piyasanın dinamik yapısı e-ticaretin hacminin ve konvansiyonel bir şekilde alım satım işlemlerinden aldığı payın artış gösteren bir hız ile yükselmesine sebep oldu.

Mesafeli Sözleşmeler Gittikçe Önem Kazanıyor

Bu durum ise tüketicilerin elektronik ticarette taraf oldukları mesafeli sözleşmenin ağırlığını ve önemini günden güne artırıyor.

Tüketicinin Korunması Hedeflendi

Mesafeli sözleşmelerle alakalı yeni pazarlama ve satış yöntemlerine karşı etkin bir tüketici koruma mekanizmasının oluşturulması, Avrupa Birliği kriterlerine uyumun sağlanması hedefleri ile 23 Ağustos 2022 tarihli ve 31932 sayılı resmi gazetede ilan edilen mesafeli sözleşmeler yönetmeliğinde değişiklik yapılmasına dair yapılmasına yönelik yönetmelik ile platform üzerinden kurulan mesafeli sözleşmelere aracı hizmet sağlayıcılara tüketicilerin belirli hallerde bedel iadesi dahil olmak üzere haklarını kullanabilmelerine yönelik yükümlülükler getiriyor.

Geri İade Süresi 14 Güne Çıkarıldı

Bu açıdan bakıldığında cayma hakkının kullanımında satın alınan malı iade süresi 10 günden 14 güne çıkarıldı. Diğer taraftan Avrupa Birliği kriterlerine uygun şeklinde iade masraflarından sorumluluk halleri güncellenerek örtülü bir maliyet şeklinde nihai satış fiyatının tespit edilmesinde dikkate alınan iade masraflarının tüketici ve ürün açısından farklılaştırılabilmesi avantajı ile nihai satış fiyatlarında yapılacak indirimler aracılığı ile sektöre rekabetin ve toplam tüketici memnuniyetinin artırılması hedefleniyor.

Başa dön tuşu