6 Şubat tarihinde meydana gelen deprem felaketinin ardından depremin 11 ilde büyük bir yıkıma neden oldu. İki büyük depremde de yaşanan yıkım çok büyük olurken bir diğer yandan da 44 binden fazla vatandaşımızın hayatını kaybettiği öğrenildi. Yaşanan bu büyük yıkımda 11 ildeki büyük yıkım gözle görülür seviyedeyken bir diğer yandan da ekonomik anlamda yaşanan kayıpların da belirlendiği öğrenildi. 

HASAR DEĞERLENDİRME RAPORU ORTAYA ÇIKTI! 

Yaşanan deprem felaketinin ardından meydana gelen yıkımlardan bahsedilirken yapılan bir diğer açıklamaya göre iki büyük deprem sonucunda Dünya Bankası tarafında açıklanan verilere göre 34,2 milyar dolarlık bir fiziksel hasara yol açtığı öğrenildi. Meydana gelen bu hasar hakkında değerlendirmelerde de bulunuldu. Bunun yanı sıra da yeniden inşa edilmek üzere planlamalara desteklerin de hazır olduğu belirtildi. 

Hazırlanan bu rapora göre meydana gelen bu hasarın Türkiye'nin 2021 yılı çin gayri safi yurtiçi hasılasının yüzde 4'ü kadarına karşılık geldiği ifade edildi. Hasarın son derece büyük ve ekonomik açıdan bakıldığından maliyetli bir sonuca neden olduğu bilinirken bu yıkımı toplamanın daha büyük sıkıntıları oluşturabileceği öğrenildi. 

Dolar'ı olanlar buraya! Son 1,5 gününüz kaldı Dolar'ı olanlar buraya! Son 1,5 gününüz kaldı

HASARIN BÜYÜK OLDUĞU 5 İL BELLİ OLDU! 

Yapılan açıklamalara göre hasarın en çok meydana geldiği iller belirlendi. Ekonomik açıdan bakıldığı zaman hasarın hasarın meydana getirdiği yıkımın en çok görüldüğü iller Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş, Malatya, Gaziantep şeklindeydi. Hasarların meydana geldiği bölümlere bakıldığı zaman ise;

Konut binalarında meydana gelen doğrudan hasarlar toplam hasarın yüzde 53'ünü, 

Toplam hasarın yüzde 28'i sağlık tesisleri, okullar, kamu binaları ve özel sektör binaları gibi konut dışı binalarda, 

Hasarın yüzde 19'unun ise elektrik, yol ve su gibi altyapı tesislerinde meydana geldiği tahmin edilenler arasında yer aldı. 

Türkiye'nin yaşadığı bu kritik durumunda Dünya Bankası tarafından iyileştirici adımların atıldığı bu adımlar arasında Şarta Bağlı Acil Durum Müdahale Bileşenleri (CERC) yolu ile yardımdan faydalanabilineceği öğrenilmiş oldu.