Bir belediyede ekonomi uzmanı olarak çalışan sözleşmeli personele sözleşmesinin norm kadro nedeniyle yenilenmeyeceği tebliğ edildi. Bu bildirimin ardından şok olan çalışan soluğu İdare Mahkemesi'nde alarak 5393 sayılı belediye Kanunu'nun 49. maddesi uyarınca sözleşmeli olarak görev yaptığını ve sene sonunda sözlşeşmesinin yenilenmeyeceğinin kendisine bildirildiğini ifade ederek işlemin iptalini ve uğradığı hak kayıplarının faiziyle kendisine ödenmesini talep etti.

MAHKEME ÇALIŞANI HAKSIZ BULDU!

İdare Mahkemesi ise bu şikayetle alakalı olarak belediyenin personel giderlerinin bütçe gelirlerinin yüzde otuzunu aştığı ve bu konuda hizmetine en az ihtiyaç duyulan kadrolarda işten çıkarma yapılabileceğine karar verdi. Şikayetçi çalışanın işten çıkarılmasında hukuka aykırı bir durum olmadığına hükmedildi. Ayrıca İdare Mahkemesi davanın İstinaf Mahkemesi'ne taşınmasına yönelik tüm yolları da kapattı.

DANIŞTAY'DAN EMSAL KARAR!

Davacı çalışan ise haksızlığa uğradığını belirterek davayı Danıştay'a taşıdı. Danıştay 12. Dairesi ise bu konuda emsal olabilecek bir karara imza attı. Alınan kararda personelin 2010 Aralık ile 2013 Aralık döneminde taşeron işçi, 2014 Ocak ile 2016 Aralık döneminde ise sözleşmeli ekonomi uzmanı olarak görev yaptığına dikkat çekildi. Belediyenin bütçe yetersiz diyerek işten çıkarma yapmasının hukuki dayanağının olmadığı belirtilen kararda şu ifadeler yer aldı:

“Personel giderlerinin belediye bütçelerinin yüzde 30'unu aşmaması konusu yeni personel alımı ile alakalıdır. Bütçe sınırını aşan belediyeler bir sonraki yıl için yeni personel alamazlar. Yeni personel alımı için personel giderlerinin azaltılması beklenir. Personel giderlerini azaltmak için işten çıkarmanın hukuki bir dayanağı yoktur. Davacının görevinde başarısız olduğu veya yetersiz olduğu gerekçeleri ispat edilememiştir ve sözleşme yenilememe haklı bir nedene dayanmamaktadır. Bundan dolayı yapılan sözleşme yenilememe hukuka aykırıdır.”

isbilgisi.com