2020 Akbank KOBİ Kredileri Türleri Nelerdir?

KOBİ kredi türleri incelendiğinde pek çok farklı bankaya göre daha fazla ürün çeşitliliğine sahip olan banka, aynı zamanda KOBİ müşterileri için de oldukça uygun geri ödeme koşulları sunmaktadır. Buna göre Akbank KOBİ kredi çeşitleri şunlardır;

 • KOBİ’lere Gönlüne Göre Öde Kredisi,
 • Taksitli Ticari Krediler,
 • Taksitli Ticari Artı Para Kredisi,
 • Ticari Artı Para Kredisi,
 • İşlek (Rotatif) Kredi,
 • Spot Krediler,
 • Gayri Nakdi Krediler,
 • Dış Ticaret Kredileri,
 • Tarım Kredileri,
 • Nakit Yönetim Kredileri,
 • Proje ve Yatırım Kredileri,
 • Yabancı Para Kredileri,
 • İskonto / İştirak Kredisi,
 • KGD Teminatlı Kredi,

Gibi pek çok farklı türden KOBİ kredi türüne ulaşabilmek mümkündür.

Akbank KOBİ Kredisi Başvuru Koşulları Nelerdir?

Akbank KOBİ destek kredisi başvuru şartları, bankanın başvuru için kişiden talep etmiş olduğu bazı yaptırımları içermektedir. KOBİ kredileri genel olarak maliyeti yüksek krediler olduğu için bankanın KOBİ kredileri verirken ek belge ya da başka bir şart koyma hakkı da bulunmaktadır. Bu yüzden KOBİ kredisi başvuru koşullarını sağlayamayan kişiler, maalesef bankadan kredi kullanamaz. Bankanın KOBi’lerinden beklemiş olduğu şartlar ise şunlardır;

 • KOBİ kredisinden faydalanmak isteyen kişilerin ya da işletmelerin KOBİ niteliği taşımaları gerekmektedir.
 • Başvuru yapacak olan KOBİ’lerin bağlı bulundukları sektörde oda kayıtlarının olması zorunludur.
 • KOBİ’lerin aylık gelirlerinin bankadan almış oldukları kredi taksitinin en az 2 katı olması gerekir.
 • İşletme adına bankadan alınmış olan kredilerin zamanında bankaya geri ödenmesi gerekir.

 • Başvuruda bulunan işletmelerin ya da kişilerin yüksek kredi notuna sahip olmaları şarttır.
 • Başvuruda bulunan kişinin hiçbir şekilde yasal takibinin ya da icra takibinin bulunmaması gerekmektedir.
 • Başvuruda bulunan kişinin bankanın ek şart olarak koyabileceği kefil ya da ek teminat gibi şartları karşılar nitelikte olması gerekmektedir.
 • İşletmelerin adına olan gayrimenkullerin kredi borcu süresince ipotek altında olmasına izin verilmesi şarttır.
 • Başvuruda bulunan işletmenin eğer ortağı ya da ortakları varsa, kredi için bu kişilerin teminat ve kredi alma izni için belge vermesi gerekir.

Akbank KOBİ Kredisi Almak İçin Gereken Belgeler

Akbank KOBİ destek kredisi almak isteyen kişilerin hazırlamaları gereken evraklar aşağıda liste halinde verilmiştir. Buna göre KOBİ destek kredisi için gereken belgeler şunlardır;

 • Krediye başvuruda bulunacak olan kişiye ait nüfus cüzdanı ya da sürücü belgesi,
 • Kredi alınacak olan işletmeye ait güncel vergi levhası,
 • KOBİ belgesi ve oda kayıt belgesi örneği,
 • Başvuruda bulunan KOBİ’ye ait ticaret sicil gazetesi örnekleri,
 • İşletmenin yıllık gelir tablosu ve bilanço örnekleri,
 • İşletme sahiplerinin noter tasdikli imza sirküleri örnekleri,
 • Kişilerin krediye teminat olarak gösterdikleri gayrimenkullere ait tapu belgesi örnekleri,
 • KOBİ’ye ait olan araçların ruhsatları,

Gibi pek çok farklı belgeye KOBİ kredisi başvurusu esnasında ihtiyaç duyulmaktadır. Yukarıda verilen belgelerin yanında banka kişilerden ek belge talep etme hakkına da sahiptir.

isbilgisi.com