Yeni fatura sistemi, kağıt faturaların dijitalleştirilerek elektronik ortamda düzenlenmesini sağlayan bir sistemdir. Bu yeni düzenleme sayesinde işletmeler, faturalarını elektronik olarak düzenleyip alıcılarına iletebilecekler. Bu da işlemlerin daha hızlı ve kolay bir şekilde gerçekleşmesini sağlayacak.

Yapılan düzenlemeyle birlikte, işletmelerin E-Fatura sistemine geçmeleri zorunlu hale gelecek. Kağıt fatura düzenleyen ve alan tüm mükellefler, artık E-Fatura sistemini kullanmak zorunda olacaklar. Bu da işletmelerin dijitalleşme sürecine ayak uydurmalarını ve kağıt işlemlerini minimum seviyeye indirmelerini gerektirecek.

Yeni dönemde fatura kesimlerinde önemli bir değişiklik yaşanacak. Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından yapılan düzenlemeyle e-Fatura uygulaması resmi olarak başlamış durumda. Bu değişiklikler ve yeni düzenlemeler, işletmelerin mali işlemlerini etkileyecek ve vergi düzenlemeleri ile işletmeler arasındaki işlemler daha verimli bir hale gelecek.

KİMLER E-FATURA SİSTİMENE GEÇECEK?

Kağıt üzerinde düzenlenen faturaların elektronik alanda da düzenlenmesi zorunluluğu getirildi. Bu sayede işletmelerin zaman ve maliyet tasarrufu sağlaması hedefleniyor. Gelir İdaresi Başkanlığı'nın açıklamasına göre 1 Temmuz 2023 tarihine kadar geçiş yapılması gerekiyor. Bu zorunluluk, sektörlerin brüt hasılatının 3 milyon TL'yi aşması durumunda geçerli olacak.

Fırsat! Ayçiçek yağı indirimi başladı! Fırsat! Ayçiçek yağı indirimi başladı!

Maliye Bakanlığı tarafından yapılan duyuru ile e-Fatura sistemine geçiş zorunluluğu getirilen tüm sektörler için yeni bir tarih belirlendi. 1 Temmuz 2023 tarihi itibariyle, brüt satış hasılatı 3 milyon TL ve üzeri olan mükellefler e-Fatura sistemine geçmek zorunda olacak.

2020 ve 2021 yıllarında bu geçiş zorunluluğu, brüt satış hasılatı 3 milyon TL'yi aşan sektörler için başlayacak. Ancak, 2022 ve sonraki hesap dönemleri için brüt satış hasılatı 3 milyon TL ve üzeri olan sektörlerin de e-Fatura sistemine dahil olması gerekecek.

Ayrıca, 2022 yılı ve sonraki hesap dönemlerinde brüt hasılatı 500 bin TL ve üzeri olan sektörler için de 1 Temmuz 2023 tarihine kadar geçiş yapma zorunluluğu getirildi. e-Fatura sistemine geçişin nedeni, fatura işlemlerinin dijital ve otomatik olarak yapılmasını sağlamaktır. Bu sayede, kağıt kullanımının azaltılması, iş süreçlerinin hızlanması ve işletmelerin veri analizi yapabilme imkanı elde etmesi hedeflenmektedir.