Devlet memurlarına saat başı hesaplamayla verilen fazla mesai ücretlerinde 2021 yılında yapılacak artış oranı belli oldu. 2021 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanun Teklifi verilerinde yer alan detaya göre memurların saatlik fazla mesai ücretlerinde yüzde 6,19 zam yapılacak. Yeni zam ile 2021 memur fazla mesai ücreti 2,40 TL olacak. Memurlar şu anda saatlik fazla mesai ücreti olarak 2,26 TL alıyorlar.

FAZLA MESAİ ÜCRETLERİ ARTIYOR!

Bütçe görüşmelerinde elde edilen bilgilere göre bakanlıkların özel kalem müdürlüklerinde çalışan personeller ve makam şoförleri 90 saati, genel müdürlüklerde çalışan şoförler 60 saati geçmemek üzere 2,54 TL'den fazla mesai ücreti alacaklar. Bu ücret 2020 yılında 2,39 TL olarak ödeniyor.

Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü ve üniversiteye bağlı yurtlarda görev yapan personeller gerçekleştirdikleri fazla mesai için saat başı 2,40 TL ödeme alacaklar. Bu ödemeler 90 saati aşmamak koşulu uygulanacak. Milli Eğitim Bakanlığı idari personelleri yasal çalışma süresinin üzerinde yaptıkları çalışmalar için ayda 100 saati geçmemek şartıyla saat başına 4,14 TL fazla mesai ücreti alacaklar.

YURT İÇİ GÜNDELİKLER YÜKSELTİLDİ

2021 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanun Teklifi verilerinde yer alan detaylı bilgilerde yurt içi gündelikler de belirlendi. Buna göre Harcırah Kanunu gereği TBMM Başkanı ve Cumhurbaşkanı yardımcılarına ödenecek yurt içi gündelik tutarı 73,25 TL'den 80,50 TL'ye yükseliyor.

Genelkurmay Başkanı, Anayasa Mahkemesi Başkanı, Uyuşmazlık Mahkemesi ve Sayıştay Başkanı, Bakanlar, Milletvekilleri, Jandarma Genel Komutanı, Sahil Güvenlik Komutanı, Kuvvet komutanları, Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanı, TBMM Genel Sekreteri, orgeneraller, oramiraller, Yargıtay Başkanı, Danıştay Başkanı, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı, Danıştay Başsavcısı, Diyanet İşleri Başkanı, YÖK Başkanı için ödenen gündelik tutar 66,85 Tl'den 73,50 TL'ye çıkacak.

Öte yandan yurt içi gündelik tutarlar ek göstergesi 8000 ve daha yüksek olan kadrolarda bulunan memurlarda 61,5 TL'ye, en alt kademedeki memurlar için ise 46,35 TL'ye çıkacak.