TEB’in 2020 yılında iki farklı türde tarımsal destek kredileri sunmaktadır. Bu kredi türleri aşağıdaki gibidir:

 1. İşletme Kredileri
 • Hasat Kredisi
 • Organik Tarım Kredisi
 • İyi Tarım Uygulamaları Kredisi
 • Sözleşmeli Üretim Kredisi
 1. Yatırım Kredileri
 • Arazi ve İşletme Alım Kredisi
 • Modern Basınçlı Sulama Sistemleri Kredisi
 • Traktör, Tarımsal Ekipman ve Taşıt Kredisi
 • Makine Ekipman Kredisi

TEB şubelerine müracaat ederek TEB tarımsal destek kredilerine başvurabilirsiniz.

TEB Hasat Kredisi İçin Gerekli Belgeler

TEB Hasat Kredisine başvurmak için ihtiyaç duyacağınız belgeler aşağıdaki gibidir:

 • Çiftçi Kayıt Sistemi belgesi,
 • TC kimlik kartı önlü arkalı fotokopisi,
 • İkametgâh belgesi,
 • Tapu fotokopileri.

Ürününüzün ekiminden hasadına kadar geçen süreçte tohum, gübre, ilaç alımı, sulama ve işçilik gibi ihtiyaçlarınızı Hasat Kredisi ile gidermek için yukarıda listelenen evraklarınızı hazırlayıp TEB şubelerine başvurabilirsiniz.

Hasat Kredisi olanakları şunlardır:

 • Ürünün hasat dönemine göre belirlenen 12 aya kadar vade hakkı,
 • Ürün bazında özel limit uygulamaları,
 • Üreticinin nakit döngüsüne uygun olarak kredi tahsilatı ara ödeme olmaksınız vade sonunda talep edilir,
 • Ürünlere Zurich Sigorta tarafından Bitkisel Ürün Sigortası yapılır.

TEB Organik Tarım Kredisi Kaç Ay Vadeli?

TEB Organik Tarım Kredisi’nde 12 aya kadar vade olanağı bulunmaktadır ve ara ödeme olmadan vade sonunda ödeme talep edilmektedir.

Başvuru için gereken gereken şunlardır:

 • Çiftçi Kayıt Sistemi belgesi,
 • TC kimlik kartı önlü arkalı fotokopisi,
 • İkametgâh belgesi,
 • Tapu fotokopileri,
 • İşletme tescil belgesi,
 • Organik tarım sertifika belgesi ya da geçiş sürecindeki işletmeciler için geçişi belirten belge.

TEB İyi Tarım Uygulamaları Kredisi Ara Ödemeli Mi?

TEB İyi Tarım Uygulamaları Kredisi’nde ara ödeme olmaksızın vade sonunda anapara ve faiz tahsil edilir. 12 aya kadar vade olanağı bulunmaktadır.

İyi Tarım Uygulamaları Kredisi’ne başvurmak için ihtiyaç duyulan belgeler aşağıdadır:

 • Çiftçi Kayıt Sistemi belgesi,
 • TC kimlik kartı önlü arkalı fotokopisi,
 • İkametgâh belgesi,
 • Tapu fotokopileri,
 • İşletme tescil belgesi,
 • İyi tarım uygulamaları sertifikası.

TEB Sözleşmeli Üretim Kredisi Şartları

TEB’in Sözleşmeli Üretim Kredisi’nden yararlanmak için çiftçilerin bir firma adına üretim yapması gerekmektedir. Bir firma adına üretim yapan çiftçilere 12 vade olanağı ve vade sonunda ürün bedeliyle tek seferde ödeme imkanı sunulmaktatır. Çiftçiyle iş yapan firma da bu TEB tarımsal destek kredisinden yararlanabilir.

Başvuru için gereken belgeler:

 • Çiftçi Kayıt Sistemi belgesi,
 • TC kimlik kartı önlü arkalı fotokopisi,
 • İkametgâh belgesi,
 • Tapu fotokopileri,

TEB Arazi ve İşletme Alım Kredisinde Eşit Ödeme İmkanı

TEB Arazi ve İşletme Alım Kredisi’nde eşit ve esnek ödeme imkânı bulunmaktadır. 48 aya kadar vade olanağı bulunan bu kredi türünü 1, 3, 6, 12 ay aralıklarla geri ödeyebilirsiniz.

Başvuru için istenen evraklar:

 • TC kimlik kartı önlü arkalı fotokopisi,
 • İkametgâh belgesi,
 • Tapu fotokopileri,
 • Kiralık araziler varsa kira sözleşmeleri.

TEB Modern Basınçlı Sulama Sistemleri Kredisi

TEB Modern Basınçlı Sulama Sistemleri Kredisi ile üretim verimini arttırmak için yapacağınız basınçlı sulama tesisi için gerekli finansman ihtiyacını karşılayabilirsiniz.

Kredi özellikleri:

 • 48 aya kadar vade olanağı,
 • 1, 3, 6, 12 aya bölünebilen ödeme imkânı.

Başvuru için gerekli belgeler:

 • TC kimlik kartı önlü arkalı fotokopisi,
 • İkametgâh belgesi,
 • Tapu fotokopileri ve kiralık araziler varsa bunların kira sözleşmeleri,
 • Malzeme ve İşçilik proforma ve kesin fatura.

TEB Traktör, Tarımsal Ekipman ve Taşıt Kredisi Faiz Oranı

TEB Traktör, Tarımsal Ekipman ve Taşıt Kredisi faiz oranı %1,99’dur. 48 ay vade olanağı ve esnek ödeme imkanı bulunmaktadır. TEB tarımsal destek kredisi traktörün, tarımsal taşıtların ve makinelerin alımını gerçekleştirebilirsiniz.

Başvuru için talep edilen belgeler:

 • TC kimlik kartı önlü arkalı fotokopisi,
 • İkametgâh belgesi,
 • Tapu fotokopileri,
 • Proforma ve kesin fatura.

isbilgisi.com