2019-2020 Kıdem Tazminatı Ne Kadar? Kıdem Tazminatı Alabilmek İçin Gereken Koşullar Nelerdir?

Çalışanlar için en önemli konulardan birisi kıdem tazminatıdır. Peki 2019-2020 yılları için Kıdem Tazminatı ne kadardır ve Kıdem tazminatı alabilmek için gereken koşullar nelerdir. Detaylı olarak haberimizde inceleyeceğiz.

SOSYAL GÜVENLİK 27.10.2019 - 16:23 27.10.2019 - 16:23

2019 Kıdem tazminatı tavan tutarı 01.07.2019 tarihi ile 31.12.2019 arasında 6.379,86 olarak belirlenmiştir. Yani 2019 kıdem tazminatı çalışılan her yıl için en fazla 6.379,86 TL üzerinden hesaplanmaktadır. Bu hesaba göre çalışanın yemek, ulaşım vb. yan hakları ile brüt maaşının toplamının en fazla 6.379,86 TL olduğu kabul edilir. İhbar tazminatı konusunda kıdem tazminatında olduğu gibi herhangi bir tavan tutar belirlenmemiştir.

Kıdem Tazminatı Alabilmek İçin Gerekenler

Kıdem tazminatı alabilmek için gereken bazı koşullar vardır. İş kanunu uyarınca belirlenen bu şartlar şunlardır:

•    Kıdem tazminatı alabilmek için birinci şart kıdem tazminatı alınacak işletmede en az 1 yıl çalışılmış olması gerekir.

•    İşverenin işçinin işine son verirken, hiçbir haklı sebebe dayanmaması durumunda, işçi kıdem tazminatı almaya hak kazanır.

•    Çalışan işçi kadın olup, evlendiği takdirde nikah tarihini takip eden ilk 1 yıl içinde işinden ayrılırsa, kıdem tazminatı almaya hak kazanır.

•    Çalışan işçi erkek olup, askerlik görevini yerine getirmeye gitmesi ve sülüs belgesini işverene ibraz etmesi halinde kıdem tazminatı almaya hak kazanır.

•    Çalışan işçi emekli olma hakkını kazanarak emekli oluyor ise ve buna bağlı olarak SGK’dan emekli olduğunu doğrulayan resmi ve imzalı bir belge getirdiği takdirde   kıdem tazminatı almaya hak kazanır.

•    Çalışan işçinin vefatı halinde, işçinin yakınları mahkemeden yazılı belge getirdiği takdirde, çalışanın yakınları vefat eden kişiye ait kıdem tazminatını almaya hak kazanır.

Sağlık Sorunları Nedeniyle İstifa Eden İşçinin 2019 Kıdem Tazminatı Alması  

Çalışan istifa ettiği halde bazı durumlarda kıdem tazminatı alabilir. İş Kanununun 24. maddesinde bu konuda belirtilen şartlar şunlardır:

•    Çalışanın sağlığının yaptığı iş nedeni ile bozulması hali,

•    Çalışanın sağlığının iş göremeyecek şekilde bozulması halinde, istifa etse dahi kıdem tazminatına hak kazanır. 

Ahlaksızlık, Kötü Niyet Sebebi İle İstifa Eden İşçinin 2019 Kıdem Tazminatı

Çalışan işverenin uygunsuz ve ahlaksız davranışları yüzünden istifa etmek zorunda kalırsa kıdem tazminatı alabilir. Bu konuda İş kanunu kapsamında belirtilen noktalar şunlardır:

•    İşverenin çalışanına yalan söylemesi hali,

•    İşverenin çalışanını taciz etmesi hali,

•    İşverenin çalışan maaşını ödememesi ya da zamanında ödememesi halinde çalışan kıdem tazminatı almaya hak kazanır.

Zorlayıcı Sebeplerle İstifa Eden İşçinin Kıdem Tazminatı Alması

Çalışan işverenin sebep olduğu bir nedenle işe gidip çalışamazsa (bu süre en az 1 hafta ya da daha fazla olarak belirlenmiştir) ve işveren bahse konu günler için çalışanın parasını keser ise, çalışan istifa ettiği halde 2019 kıdem tazminatı almaya hak kazanır.

Yukarıda belirtilen sebeplerin haricinde farklı  bir nedenden dolayı istifa edildi ise, işten ayrılan işçi kıdem tazminatı alamaz.

Kıdem Tazminatı Ve Gelir Vergisi

Kıdem tazminatından gelir vergisi kesilir. Kıdem tazminatının en basit hesaplanma şekli   alınan brüt ücretin ve çalışılan yılın   çarpılmasıyla hesaplanır. Kıdem tazminatı 24 yılın daha üzerinde bir süre için ödenecek ise, bu durumda devlet kıdem tazminatından vergi alır. Çalışılan yıldan 24 yıllık süre çıkarılır ve kalan yıllar için gelir vergisi kesilir.

Örnek olarak 4000 TL brüt ücret ile çalışan bir işçi 30 yıl üzerinden emekli olacak ise, alacağı kıdem tazminatı 4000 *30= 120.000 TL olur. Fakat çalışılan süre 24 yılı geçmiş olduğu için bu tutardan gelir vergisi kesilir. Kesilecek tutarın hesabı da en basit şekli ile 30-24 =6 olup 6 yıl için gelir vergisi kesilir. Kesilecek gelir vergisi tutarı 4000*6=24000 TL olarak hesap edilir.

Özetle bahse konu çalışanın eline geçecek 2019 kıdem tazminatı tutarı 120.000- 24.000= 96.000 TL olur.

Gelişmelerden Haberdar Olun

@