2019-2020 Evde Bakım Maaşı Ne Kadar? Kimler Evde Bakım Parası Alabilir

​​​​​​​2019-2020 Evde bakım parası engelli kişilere devlet tarafından verilen bir yardımdır. Devlet kendi evinde bağımsız olarak yaşamını sürdüremeyen vatandaşların kişisel gereksinimlerini göz önünde tutarak onlara 2019 evde bakım maaşı ödüyor. Bu maaş halk arasında evde bakım parası olarak da adlandırılır.

DEVLET DESTEKLERİ 30.10.2019 - 22:38 30.10.2019 - 22:38

Evde Bakım Maaşı Almak İçin Gereken Şartlar

Evde bakım parası alınabilmesi için gereken koşullar şunlardır:

  • Başvuruda bulunan kişinin ya da evde bakmak zorunda bulunduğu yakınının en az % 50 oranında engelli raporu olmalıdır.
  • Evde bakım maaşı alması istenen kişinin raporunda bulunan ‘’Ağır Özürlü’’ bölümünün altındaki ‘’Evet’’ kutucuğuna ilgili Dr. tarafından ‘’x’’ işareti konulmuş olmalıdır.
  • Evde bakım maaşı için müracaat eden kişinin kaldığı hanede kişi başına düşen gelir asgari maaşın 2/3’ünden az olması gereklidir. Aile bireyleri sayısına üvey çocuklar ve askerlik yapmakta olan bireyler de katılır.

Eğer ailenin geliri zaman içinde artarsa bu durumun ilgili mercilere bildirilmesi ve yardımın kesilmesinin sağlanması gerekir. Aksi takdirde devlet verdiği paranın cezai faizi ile birlikte geri ödenmesini talep etmektedir.

Evde Bakım Maaşı Almak İçin Gereken Evraklar

Evde bakım parası için istenen belgeler şunlardır:

  • 2019 Evde bakım maaşı için müracaatta bulunan kişinin bakımını üstlenen kişiye ait nüfus cüzdanı fotokopisi,
  • Müracaat sahibi özürlüye ait nüfus cüzdanı fotokopisi,
  • Engelli kişiye ait sağlık kurulu raporu ya da fotokopisi,
  • Engelli kişiye ait 2 adet vesikalık fotoğraf,
  • Engelli kişiye ait bulunan en son öğrenim durumunu gösteren belge (Böyle bir belge yok ise zorunlu değildir)
  • Engelli kişiye mahkeme tarafından vasi atanmış ise bahse konu mahkeme kararı,
  • Engelli kişin 18 yalından küçük ise ve ebeveynleri boşanmış ise boşanma ilamıdır.

2019 Evde Bakım Maaşı Müracaat Süreci

Evde bakım parası başvurusu yapıldıktan sonra belgelerin tamamı SHÇEK İl Müdürlüğü’ne ulaşır. Bunu takip eden aşamalarda doktor, sosyal hizmet uzmanı, fizyoterapist, hemşire, çocuk gelişim uzmanı, sağlık memuru ya da sosyolog mesleklerine sahip 3 veya daha fazla kişiden oluşan sağlık ekibi müracaatta bulunan engelliyi ve ona bakmakla yükümlü kişiyi ev ortamında ziyaret eder.

Bu ziyaret sonucu engelli kişinin durumu hakkında bir bakım raporu oluşturulur. Hazırlanan bakım raporu kapsamında engelliye maaş bağlanmasının uygun olup olmadığına karar verilir.

Çok özel bir gelişme olmazsa müracaat tarihinden 3 ila 6 ay geçtikten sonra başvurular sonuçlanır.

2019 Evde Bakım Maaşı Tutarı

2019 Evde bakım maaşı diğer bütün ödenekler gibi, Temmuz 2019 itibariyle zam gördü. 2019 Evde bakım maaşı yapılan son zam ile birlikte 1305 TL’den 1383 TL’ye çıkarıldı. Bu rakam memur maaşlarına uygulana % 6 tutarı dikkate alınarak yapılmıştır.

Özel bakım merkezlerindeki hastalar için ise, belirlenen tutar 2611 TL’den 2767 ‘ye çıkarılmıştır.

Kendi Evinde Bağımsız Olarak Hayatını Sürdürememek

Bağımsız olarak yaşayamamak, bir başka deyiş ile bakıma muhtaç olmak, bir başkasının yardımını almadan kendi kendine beslenememe, giyinememe, tuvalet ihtiyacını görememe ya da merdivenden inip çıkmama gibi durumları kapsamaktadır.

Genellikle bu durumdaki insanlara mahkeme tarafından bir vasi atanır ve engelli kişinin  bakımından sorumlu tayin eder. Gerçek anlamda engelli olmayan kişilerin de son yıllarda evde bakım maaşı almaya başladıkları yani bu yardımı suistimal etmeleri nedeni ile  bakıma muhtaç kişilere yardım yapılması zorlaşmakta ve maaş bağlanma işlemleri uzun sürmektedir. Bu gibi insanların haklarının alınmaması ve mağdur olmamaları için 2019 evde bakım maaşı başvurusu yapılırken hassasiyet gösterilmelidir.

Gelişmelerden Haberdar Olun

@