2 Mart 2023 Resmi Gazete'de EYT yasası yayınlandı mı? - Emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) yasası dün gece saatlerinde TBMM'de kabul edildi. 2 Mart tarihi itibariyle emeklilikte yaşa takılan vatandaşlara dair yasa düzenlemesinin Resmi Gazete'de yayınlanıp yayınlanmadığı merak konusu olurken kanun teklifinin de yayınlanıp yürürlüğe girip girmediği merak konusu olmuştu.

Sabahın erken saatlerinde Resmi Gazete'de yayınlanıp yayınlanmamasına ilişkin araştırmalar yapılırken 2 Mart 2023 tarihli Resmi Gazete kararları da belli oldu.

SAAT 01:00 İTİBARİYLE 2 MART 2023 RESMİ GAZETE YAYINLANDI

Fırsat! Ayçiçek yağı indirimi başladı! Fırsat! Ayçiçek yağı indirimi başladı!

Resmi Gazete'de yer alan ve yayınlanan kararlar da belli oldu.

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ
YÖNETMELİKLER
–– Elektrik Piyasasında Lisanssız Elektrik Üretim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
–– Boğaziçi Üniversitesi Yurtlar Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik
–– İstanbul Gedik Üniversitesi Ön Lisans, Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
YARGI BÖLÜMÜ
ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI
–– Anayasa Mahkemesinin 13/10/2022 Tarihli ve E: 2018/78, K: 2022/114 Sayılı Kararı
–– Anayasa Mahkemesinin 26/10/2022 Tarihli ve E: 2018/76, K: 2022/125 Sayılı Kararı
İLÂN BÖLÜMÜ
a - Yargı İlânları
b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları
c - Çeşitli İlânlar
– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri
Resmî Gazete'nin kurumsal mobil uygulaması Android ve Apple marketlerde "T.C. Resmî Gazete" adıyla yerini almıştır.

İsbilgisi.com | ANKARA