Yaşanan deprem felaketinin ardından afet bölgelerinde çalışmak üzere personel alımlarının yapılmaya başlanacağı öğrenildi. Bunun ardından İŞKUR TYP tarafından resmi yayınlanan ilanlara göre pek çok kadroda personel alımlarına yapılmaya başlanılacağı ifade edildi. Deprem alanları için ihtiyaç duyulan bu personel alımlarına göre kişilerin sağlaması gereken başvuru şartları ile birlikte gerekli olan tüm detaylara da yer verildiği öğrenildi. 

İŞKUR TYP PERSONEL ALIMLARI BAŞLADI! 

Konu hakkında merak edilenlerin artmasının ardından yapılan resmi açıklamaya göre "Afet, salgın, acil durum dönemlerinde ve diğer mücbir sebeplerde kamu hizmetlerinin desteklenmesi yoluyla özel politika gerektiren gruplar başta olmak üzere işsizlerin çalışma alışkanlık ve disiplininden uzaklaşmalarını engellemek ve bu kişilere geçici gelir desteği sağlamak üzere aktif işgücü hizmetleri kapsamında İŞKUR ile kamu kurum ve kuruluşları işbirliğinde düzenlenen programlardır" şeklinde tanımlanan İŞKUR TYP personel alımları için her gün yeni alımlar yapılmaya devam ediyor.

BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR? 

Beklenen ilan geldi! Adalet Bakanlığı 406 kamu personel alımı için ilanı yayımladı! Beklenen ilan geldi! Adalet Bakanlığı 406 kamu personel alımı için ilanı yayımladı!

İŞKUR TYP personel alım ilanlarına başvuru yapmak isteyen kişiler için İŞKUR tarafından yapılacak olan açıklamaya göre belli şartların sağlanması gerektiği ifade edildi. Konuya ilişkin yapılan açıklamaya göre şartlar şu şekildeydi; 

  • Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
  • Kuruma kayıtlı olmak,
  • 18 yaşını tamamlamış olmak,
  • 31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) ve (c) bentleri kapsamında SGK’ya bildirilmiyor olmak ve isteğe bağlı sigortalılık hariç aynı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi kapsamında sigortalı olmamak veya belirtilen kapsamda sigortalı sayılmamak,
  • Emekli ve malul aylığı almıyor olmak,
  • Öğrenci olmamak (açıköğretim öğrencileri hariç)

NASIL BAŞVURU YAPILIR? 

İŞKUR kaydı bulunan kişilerin başvuru yapabileceği bu ilana göre yayımlanan TYP kodları ile İŞKUR üzerinden arama yapılarak son derece kolay bir şekilde ilanlara ulaşılabileceği öğrenildi. Başvuru sürecinde merak edilenlerin artmasının ardından kişilerin sağlaması gereken şartların tamamını sağlaması durumunda istenilen ve yayımlanan şehirler üzerinden başvuru yapılabileceği ifade edildi.