TİKA Sözleşmeli ve Kadrolu Personel Alımı 2016

18 Mayıs 2016 Çarşamba, 11:12
TİKA Sözleşmeli ve Kadrolu Personel Alımı 2016

TİKA 15 Sözleşmeli Personel ve 15 Kadrolu Uzman Yardımcısı Alacağını duyurdu

TİKA Başkanlığı’nda istihdam edilmek üzere 15 Sözleşmeli Personel ve 15 Kadrolu Uzman Yardımcısı  alınacaktır. Sözleşmeli Personel müracaatları tarihleri 23.05.2016 – 27.05.2016 tarihleri arasında 15 Kadrolu Uzman Yardımcısı Müracaatlar tarihleri 23.05.2016 – 03.06.2016 tarihleri arasında yapılacaktır. Kadrolu Uzman Yardımcısı Mülakatına çağırılacak adaylar www.tika.gov.tr adresinden ilan edilecektir.

Sözleşmeli Personel Başvuru Şartları
– İngilizce, Fransızca, Rusça, İspanyolca ve Arapça dillerinden herhangi birinden 2014 yılı için Sonbahar, 2015 yılı için İlkbahar ve Sonbahar, 2016 yılı için İlkbahar dönemlerinde ÖSYM tarafından yapılan Yabancı Dil Sınavı’ndan 1. Gruptan başvuran adaylar için (C) seviyesinde; 2, 3 ve 4. Gruptan başvuran adaylar için (B) düzeyinde puan almış olmak veya Yükseköğretim Kurulu tarafından bu düzeye denk kabul edilen ve uluslararası geçerliliği bulunan bir belgeye sahip olmak veya Başkanlıkça yapılacak yabancı dil sınavında başarılı (1. Grup 70 puan; 2, 3 ve 4. Gruplar için 80 puan) olmak.
– 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48’inci maddesinin 1 inci fıkrasının (A) bendinin (4) (5) (6) ve (7) numaralı alt bentlerinde belirtilen şartları haiz olmak,
– Eksik bilgi ve belgesi olan adayların başvuruları geçersiz sayılacaktır.
– Üniversitelerin İnşaat Mühendisliği, Mimarlık, Radyo, TV Sinema, Gazetecilik, Görsel Sanatlar, İletişim Tasarımı, İktisat, İşletme, Kamu Yönetimi ve Siyaset Bilimi, Uluslararası İlişkiler, Maliye, Sosyoloji ve Sosyal Hizmetler Bölümlerinden mezun olmak.
– Başvurular en geç 27 Mayıs 2016 cuma günü mesai bitimine (saat 18.00) kadar TİKA İnsan Kaynakları ve Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı GMK Bulvarı No: 140 Çankaya/ANKARA adresine şahsen veya posta yolu ile başvurması gerekmektedir. Bu tarihten sonra yapılan müracaatlar ile postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

Kadrolu Uzman Yardımcısı  Giriş Sınavına Katılabilmek için Şartlar
– 14.07.1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinde yer alan genel şartları taşımak,
– KPSS P3 puan türünden en az 75 puan almış olmak, 
– 01.01.216 tarihi itibariyle 35 yaşını doldurmamış olmak,
– Eksik bilgi ve belgesi olan adayların başvuruları geçersiz sayılacaktır,
– Üniversitelerin İnşaat Mühendisliği, Mimarlık, İşletme, Kamu Yönetimi ve Siyaset Bilimi, Uluslararası İlişkiler, Maliye, Siyasi Bilgiler, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesinin İktisat, Hukuk,  Sosyal Hizmetler Bölümlerinden mezun olmak,
– Başvurular en geç 03 Haziran 2016 cuma günü mesai bitimine (saat 18.00) kadar TİKA İnsan Kaynakları ve Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı GMK Bulvarı No: 140 Çankaya/ANKARA adresine şahsen veya posta yolu ile başvurması gerekmektedir. Bu tarihten sonra yapılan müracaatlar ile postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.
– Başvuru için gerekli belgeler www.tika.gov.tr adresinden temin edilerek açık ve eksiksiz olarak doldurulmuş olması gerekiyor.

Kadrolu Uzman Yardımcısı  Giriş sınavı 20 Haziran 2016 – 24 Haziran 2016 tarihleri arasında TİKA Başkanlığı GMK Bulvarı No: 140 Çankaya/ANKARA adresinde yapılacaktır.

Gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilen adayların başvuruları geçersiz sayılacak olup kazanmış oldukları adaylık hakları geçersiz sayılacaktır. Göreve başlamış olsalar dahi iptal edilecektir.

TİKA Sözleşmeli Personel Alım İlan Kılavuzu için TIKLAYINIZ.
TİKA Kadrolu Uzman Yardımcısı Alım İlan Kılavuzu için TIKLAYINIZ.Yorum yazın...

isbilgisi.Com | Her Hakkı Saklıdır.