ÖSYM Başkanlığı Sözleşmeli Personel Alımı Yapıyor

26 Temmuz 2016 Salı, 11:20
ÖSYM Başkanlığı Sözleşmeli Personel Alımı Yapıyor

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi Başkanlığı, sözleşmeli personel alımı yapacak.ÖSYM Başkanlığı, bünyesine personel alma kararını Devlet Personel Başkanlığı resmi internet sayfasında 26 Temmuz 2016 tarihinde ilan etmiştir. 


Duyuruda gerekli tüm bilgiler verilmiştir. Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi Başkanlığı, sözlü sınav ile 16 adet uzman alımı gerçekleştirecek. Alımlar sözlü sınav ile olacaktır ve bahsi geçen sınav 23 Ağustos tarihinde Ankara’da gerçekleşecek. Başvurular arasından sözlü sınava katılmaya hak kazananlar isimleri ÖSYM sonuç sisteminden ilan edilecek.

ÖSYM’nin duyurusu;
”T.C. ÖLÇME, SEÇME VE YERLEŞTİRME MERKEZİ BAŞKANLIĞI
YERLİ SÖZLEŞMELİ UZMAN PERSONEL GİRİŞ SINAVI DUYURUSU
Başkanlığımızda istihdam edilmek üzere, 17/2/2011 tarihli ve 6114 sayılı Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun 6 ncı maddesinin 9 uncu fıkrası ve Ölçme,
Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığında Çalıştırılacak Yerli ve Yabancı Sözleşmeli Personel Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre 657 sayılı Kanun ve diğer mevzuat hükümlerine bağlı
kalmaksızın, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında sigortalı olarak (16) adet sözleşmeli yerli uzman personel alınacaktır.”

Şartlar
-Yükseköğretim kurumlarının en az dört yıllık lisans eğitimi veren yukarıda ayrıntısı yer alan bölümünden veya buna denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen dört yıllık fakülte veya yüksekokullardan birini bitirmiş olmak
-Yukarıdaki tabloda belirtilen dil ve düzeylerde yabancı dil bilgisini, Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı, Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı veya bunlara denk kabul edilen sınavlarla
belgelemek
-Başkanlığın görev alanı ile ilgili konularda bilgi ve tecrübe sahibi olmak

Daha fazla bilgiyi ÖSYM Başkanlığı Sözleşmeli Uzman Alımı 2016‘ya tıklayarak öğrenebilirsiniz.


Yorum yazın...

isbilgisi.Com | Her Hakkı Saklıdır.