Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Sözleşmeli Personel Alımı 2014

Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Sözleşmeli Personel Alımı İlanıMimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Sözleşmeli Personel Alımı 2014

MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN

657 SAYILI DEVLET MEMURLARI KANUNUNUN 4/B MADDESİNE GÖRE SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIM İLANI

Üniversitemize 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4.maddesinin (B) fıkrasına göre Sözleşmeli Personel olarak istihdam edilmek üzere 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Kararnameye ekli 28.06.2007 tarih ve 26566 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına ilkin Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Esaslarda yer alan ek 2’inci maddenin (b) fıkrasına göre 2012 KPSSP94 puan sırası esas alınmak suretiyle aşağıda belirtilen pozisyonda sözleşmeli personel alınacaktır.

UNVANI ADEDİ ARANILAN NİTELİKLER (ÖZEL ŞARTLAR)
Büro Personeli 1 -Meslek Lisesi Bilişim Teknolojileri bölümünden mezun olmak, -İyi derecede bilgisayar (MS Office Word, Excel, PowerPoint, Photoshop ve web uygulamaları) bilgisi sahibi olmak. -Kamu kurumlarında yürütülen muhasebe işlemlerinde tecrübe sahibi olmak ve bu alanda eğitim aldığını belgelendirmek.

BAŞVURU YAPACAK ADAYLARDA ARANILAN ŞARTLAR:

1) Yukarıda belirtilen özel şartları taşımak.

2) 657 sayılı Kanunun 48. maddesinde belirtilen genel şartları taşımak.

3) 2012 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavı KPSSP94 puan türünden 60 ve üzeri puan almak.

UYARI: 5917 sayılı Kanunun 47. maddesinin 5. fıkrası a (2) bendi gereğince, sözleşmeli (4/B) olarak istihdam edilenler, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar Kurulu Kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren bir (1) yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler.

BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER:

1- Nüfus Cüzdanı aslı

2- Fotoğraflı başvuru formu (www.msgsu.edu.tr adresinden temin edilecektir)

3- Diploma veya mezuniyet belgesi aslı veya onaylı fotokopisi

4- KPSS-2012 sınavı KPSSP94 sonuç belgesi

5- Askerlik durum belgesi (Erkek adaylar için)

6- Aranılan nitelikler bölümünde belirtilen belgeler

BAŞVURU YERİ, ŞEKLİ VE ZAMANI:

Adayların başvurularını, gerekli belgeler ile birlikte gazetedeki ilan tarihinden itibaren (15) gün içinde Üniversitemiz Personel Dairesi Başkanlığı’na şahsen yapmaları gerekmektedir. (Posta ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.) Son başvuru tarihinden sonra yapılan başvurulara, nitelikleri uygun olmayan veya eksik belge ile başvuran adayların müracaatlarına işlem yapılmayacaktır. Başvuru ve işe başlama işlemleri sırasında gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu veya herhangi bir şekilde gerçeği sakladığı tespit edilenlerin sözleşmesi yapılmaz. Sözleşme yapılmış olsa dahi fesih edilir. Bu kişiler hiçbir hak talebinde bulunamazlar.

BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SONUÇLARI:

Yazılı ve/veya sözlü sınav yapılmaksızın KPSSP94 puan sıralaması dikkate alınarak oluşturulacak olan liste en geç (5) iş günü içinde www.msgsu.edu.tr web adresimizde yayınlanacaktır. Sonuçların açıklanmasından itibaren en geç (10) iş günü içinde işe başlaması için gerekli evrakları teslim etmeyen aday hakkını kaybedecek olup, yerine KPSSP94 puanı en yüksek olan aday (1.yedek) yerleştirilecektir.

Bu ilan tebliğ mahiyetinde olacağından adaylara yazılı ya da sözlü bir tebligat yapılmayacaktır. îlanda bulunmayan hükümler için genel mevzuat hükümleri geçerlidir.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir