Mersin Üniversitesi Sözleşmeli Personel Alımı Yapıyor

15 Ağustos 2016 Pazartesi, 12:28

Mersin Üniversitesi, bünyesinde istihdam etmek üzere çok sayıda sözleşmeli personel alımı gerçekleştirecek.Mersin Üniversitesi, bünyesine 32 adet sözleşmeli personel katacak. 


Mersin Üniversitesi, bu alım ilanını resmi web sayfasından duyurdu. İlanda gerekli tüm bilgilere yer verildi. 

İşte o ilanın bir kısmı;
”MERSİN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ’NDEN 4/B (SÖZLEŞMELİ PERSONEL) ALIM İLANI

Sözleşmeli personel çalıştırılmasına ilişkin olarak 28 Haziran 2007 tarihli ve 26566 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan esaslar ve 5620 sayılı Kanun ve 06.06.1978 tarih ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına ilişkin Esaslar ile ek ve değişikliklerine göre 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4. maddesinin (B) fıkrasına göre Üniversitemizde istihdam edilmek üzere, KPSS(B) grubu puan sırası esas alınmak suretiyle aşağıda belirtilen pozisyonlara sözleşmeli personel alınacaktır.”

ŞARTLAR;
*657 sayılı Kanunun 48. maddesinde belirtilen aşağıdaki genel şartlar aranır.
*Lisans mezunları için 2016 KPSS(B) grubu KPSSP3 puanı esas alınacaktır.
*İlgililerin, ilanın gazetede yayımlandığı günü izleyen 15 gün içinde Başvuru formu ve istenilen belgeler ile birlikte Giderleri Döner Sermaye Gelirlerinden karşılanacaklar Döner Sermaye İşletme Müdürlüğüne Giderleri Özel Bütçe Gelirlerinden karşılanacaklar Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürlüğüne şahsen müracaat etmeleri gerekmektedir, ilanda yer alan pozisyonlardan sadece birine müracaat edilecektir. Posta yoluyla yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir.
*5917 sayılı Kanunun 47. maddesinin 5. fıkrası a (2) bendi gereğince, sözleşmeli (4/B) olarak istihdam edilenler, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar Kurulu Kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler.
*Gerçeğe aykırı belge verdiği veya beyanda bulunduğu tespit edilenlerin atamaları yapılmaz, atamaları yapılmış ise iptal edilir ve idare tarafından kendilerine bir bedel ödenmiş ise bu bedel yasal faizi ile birlikte tazmin edilir.
*Başvurular incelendikten sonra ataması yapılacak adayların isimleri Üniversitemiz web sayfası ilanlar bölümünde  adresinden ilan edilecektir. Bu ilan tebliğ mahiyetinde olacağından, ilgililere ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

Hangi Belgeler gerekir?
*Başvuru formu
*2016 KPSS (B) grubu sınav sonuç belgesi
*Diploma Fotokopisi
*Kimlik Fotokopisi
*1 Fotoğraf

Başvurular 15 Ağustos’tan itibaren 15 gün içinde yapılması gerekir.


Yorum yazın...

isbilgisi.Com | Her Hakkı Saklıdır.