Mersin Üniversitesi Sözleşmeli Personel Alım İlanı

14 Haziran 2016 Salı, 10:38
Mersin Üniversitesi Sözleşmeli Personel Alım İlanı

Mersin Üniversitesi sözleşmeli personel alımı gerçekleştireceğini duyurdu.Mersin Üniversitesi Rektörlüğü, sözleşmeli personel alımı yapılacağını duyurdu.

Mersin Üniversitesi Devlet Personel Başkanlığı aracılığıyla yayınlandığı ilanda, bünyesinde istihdam etmek üzere KPSS(B) grubu puan sırası esas alınmak üzere sözleşmeli personel alacağını açıkladı.

ALIM YAPILACAK POZİSYONLAR
-Hemşire
-Büro Personeli
-Sağlık Teknikeri 

GENEL ŞARTLAR

-Türk vatandaşı olmak,
-Kamu haklarından mahrum bulunmamak,
-Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına yada affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.
-Erkekler için askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilgisi bulunmamak, askerlik çağına gelmemiş bulunmak, askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,
-657 sayılı Kanunun 53 üncü maddesi hükümleri saklı kalmak kaydıyla görevini devamlı yapmasına engel
olabilecek akıl hastalığı bulunmamak,
-Lisans mezunları için 2014 KPSS(B) grubu KPSSP3 puanı ve Önlisans mezunları için 2014 KPSS(B) grubu KPSSP93 puanı esas alınacaktır.
BAŞVURU
Başvuru yapacak adayların 28 Haziran 2016 tarihine kadar Giderleri Döner Sermaye Gelirlerinden karşılanacaklar Döner Sermaye İşletme Müdürlüğüne Giderleri Özel Bütçe Gelirlerinden karşılanacaklar (Hemşire için) Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürlüğüne şahsen müracaat etmeleri gerekmektedir.

Mersin Üniversitesi Sözleşmeli Personel Alımı 2016 ilanı hakkında daha detaylı bilgi almak için TIKLAYINIZ.
Yorum yazın...


isbilgisi.Com | Her Hakkı Saklıdır.