Hakkari İl Özel İdaresi Sözleşmeli Personel Alımı 2016

16 Mayıs 2016 Pazartesi, 14:56
Hakkari İl Özel İdaresi Sözleşmeli Personel Alımı 2016

Hakkari İl Özel İdaresi Sözleşmeli Personel Alımı yapacağını duyurdu.  Hakkari İl Özel İdaresi tarafından Devlet Personel Başkanlığının resmi web sitesinde yayınlanan ilana göre sözleşmeli personel alımı yapılacağı duyurusu yapılmıştır. Toplamda 5 adet tam zamanlı sözleşmeli personel alımı yapacağı duyurulan ilanda başvuru yapacak adayların kılavuzda bulunan şartları sağlamaları gerekmektedir. Kılavuzdaki şartları sağlamayan adayların başvuruları geçersiz sayılacaktır.

Alınacak Personeller
İnşaat Mühendisi : 3 kişi
Mimar : 1 kişi
Elektrik Elektronik Mühendisi : 1 kişi

Adaylarda Aranan Genel Şartlar

-657 sayılı Kanunun 48. Maddesinde belirtilen şartları taşımak.
-Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan Emeklilik ve Yaşlılık aylığı almamak.
-Askerlikle ilişkisi bulunmamak ( Erkek Adaylar için )
-Üniversitelerin ilgili bölümlerinden mezun olmak.
-Başka bir kurumla sözleşmeli çalışmamak.
-Adayların müracaat tarihi itibariyle 35 yaşını geçmemesi.
-Görevlerini yapmasına engel olacak sağlık sorunları olmaması.
-Savcılıktan alınacak ilişiği yoktur belgesiyle, taksirli suçlar veya aşağıda sayılan suçlar dışında tecil edilmiş hükümler hariç olmak üzere, ağır hapis veya 6 aydan fazla hapis veya affa uğramış olsalar bile Devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlara zimmet, ihtisas, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, dolaylı iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçtan veya istimal ve istihlak kaçakçılığı hariç kaçakçılık, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, Devlet sırlarını açığa vurma suçlarından dolayı hükümlü bulunmamak.
-İl Özel idaresinin görevli diğer personellerinin çalışma şartlarına uymayı kabul etmek.
-İl Özel idaresinin görevli diğer personellerinin mesai şartlarına uymayı kabul etmek.
-2014 yılı KPSSP3 puanı 65 üzeri almış olmak.

Gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilen adayların sınavları geçersiz sayılacak olup kazanmış oldukları adaylık hakları geçersiz sayılacaktır. Göreve başlamış olsalar dahi iptal edilecektir. 

İlan kılavuzu için TIKLAYINIZ.Yorum yazın...

isbilgisi.Com | Her Hakkı Saklıdır.