Erciyes Üniversitesi Sözleşmeli Personel Alımı 2016

25 Temmuz 2016 Pazartesi, 16:54
Erciyes Üniversitesi Sözleşmeli Personel Alımı 2016

Erciyes Üniversitesi bünyesinde çalıştırmak üzere 56 adet sözleşmeli personel alımı yapacak.Erciyes Üniversitesi, personel alım ilanını 25 Temmuz’da Devlet Personel Başkanlığı’nda yayınladı.


Erciyes Üniversitesi sözleşmeli olarak 56 hemşire alacak. Alım ilanına başvurular 25 Temmuz tarihinden itibaren 15 gündür.
Gerekli Belgeler Nelerdir?
-Öğrenim Belgesi aslı ve fotokopisi
-2016 KPSS B grubu sınav sonuç belgesi
-Nüfus cüzdanı aslı ve fotokopisi
-Erkek adaylar için askerlik durum belgesi aslı ve fotokopisi
-Fotoğraf 1 adet
-İş talep formuGerekli Şartlar nelerdir?
-Yükseköğretim Kurumlarının hemşirelik bölümünden veya hemşireliğe denk kabul edilen sağlık memurluğu lisans programlarından mezun olmak

-T.C. Vatandaşı olmak

-Kamu haklarından mahrum olmamak

-Türk Ceza Kanununun 53. maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa
bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas,
ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak

– 657Sayılı Kanunun 53. madde hükümleri saklı kalmak kaydı ile görevini devamlı yapmasına engel olabilecek vücut veya akıl hastalığı olmamak

-Erkek adayların askerlik hizmetini yapmış olmak veya muaf olmak veya tecilli olmak

-Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan, emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olma

-2016 KPSS B grubu KPSSP3 puanı esas alınacaktır. KPSS puanı esas alınarak yapılacak sıralama sonucu atamaya hak kazanan adaylar öncelikle münhal bulunan özel bütçe
kadrolarından, sonrasında ise münhal bulunan döner sermaye bütçesi kadroları üzerinden işe başlatılacaktır

-6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ve bağlı mevzuat hükümlerinde tanımlanmış olan çok Tehlikeli iş yerinde çalışmaya mani hali olmamak

-Hizmet sunumu gereği vardiyalı olarak planlanan çalışma planları gereği gece nöbet tutmaya mani hali bulunmamak

-5917 sayılı Kanunun 47. maddesinin 5. fıkrası a2 bendi gereğince 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 4/B maddesi gereğince, sözleşmeli olarak istihdam edilenler hizmet
sözleşmesine aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar Kurulu Kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi
tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren 1 yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemez

Daha fazla bilgi için TIKLAYIN. 


Yorum yazın...

isbilgisi.Com | Her Hakkı Saklıdır.