Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Sözleşmeli Personel Alımı 2016

26 Temmuz 2016 Salı, 11:07
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Sözleşmeli Personel Alımı 2016

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, personel alımı yapacaktır.Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, alımını yapacak olduğu personeli sınav ile belirleyecek. 


Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, resmi web sayfasında ilgili ilanı yayımladı. Duyuru kapsamında tüm ayrıntıları ilgililere belirtti.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, bu alımında bir adet personel alacaktır. Bu personel danışma görevlisi pozisyonunda çalışacaktır. Başvurular için son tarih 22.08.2016 yerel saatle 17:00 olarak belirtilmiştir. Başvurular T.C. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Avrupa Birliği ve Mali Yardımlar Dairesi Başkanlığı Turan Güneş Bulvarı Yıldızevler Mahallesi, 713. Sokak No: 4, Çankaya, 06550, Ankara” adresine yapılacaktır. 


İşte Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın duyurusu;
”T.C. ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI 
AVRUPA BİRLİĞİ VE MALİ YARDIMLAR DAİRESİ BAŞKANLIĞI 
SÖZLEŞMELİ PERSONEL SEÇME SINAVI İLANI 

Avrupa Komisyonu ve Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti arasında imzalanan Çerçeve Anlaşma[1] ve Finansman Anlaşması[2] kapsamında Katılım Öncesi Mali Yardım Aracının (IPA) İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi Bileşeninin Program Otoritesi olarak görev yapan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Avrupa Birliği ve Mali Yardımlar Dairesi Başkanlığı’nda TR07H5.01-01/004 Sayılı AT Sözleşmesi[3] çerçevesinde görevlendirilmek üzere, 1 (bir) Personel için Seçme Sınavı yapılacaktır. Seçme sınavı sonucunda başarılı olan aday, söz konusu Daire Başkanlığında iş sözleşmesine dayanılarak istihdam edilecektir.”

Başvuru Şartları;
-Güvenlik soruşturması engeli bulunmamak

-Kamu haklarından mahrum bulunmamak

-Affa uğramış olsalar bile Devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlarla, zimmet, ihtilas, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçtan veya istimal ve istihlak kaçakçılığı hariç kaçakçılık, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, devlet sırlarını açığa vurma suçlarından dolayı hükümlü bulunmamak

-Erkek adaylar için askerliğini tamamlamış veya askerlikten muaf olmak

-Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek hastalığı bulunmamak

Özel şartlar;
-İyi düzeyde Türkçe bilmek;

-İyi düzeyde bilgisayar kullanabilmek, (Microsoft Office programlarına hakim olmak). 

-İngilizce bilmek: son başvuru tarihinden itibaren 5 yıl içinde YDS/KPDS/ÜDS’den en az 70 puan veya eşdeğeri[5] puana sahip olmak 

-2 yıllık meslek yüksekokulu veya üniversite mezunu olmak veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurtiçindeki veya yurtdışındaki öğretim kurumlarından mezun olması

-büro Yönetimi, Büro Yönetimi ve Sekreterlik, Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı, Sekreterlik, Büro Hizmetleri ve Yönetici Asistanlığı ön lisans programlarının birinden mezun olmak. 

-Danışma görevlisi ve/veya sekreter/yönetici asistanı olarak en az 1 yıllık iş deneyimine sahip olmak,

-50’den fazla çalışanı olan bir işyerinde danışma görevlisi ve/ veya sekreter/yönetici asistanı olarak çalışmış olmak;

-Avrupa Birliği tarafından finanse edilen projelerde büro hizmetlerinde çalışmış olmak. 

Daha fazla bilgiyi ve aklınıza takılan soruların cevabını aşağıdaki e postadan öğrenebilirsiniz. 
recruitment@ikg.gov.tr 


Yorum yazın...


isbilgisi.Com | Her Hakkı Saklıdır.