TÜBİTAK Savunma Sanayii Personel Alımı 2016

02 Nisan 2016 Cumartesi, 12:05
TÜBİTAK Savunma Sanayii Personel Alımı 2016

TÜBİTAK SAGE , Savunma Sanayi Araştırma ve Geliştirme Enstitüsü personel alımı için ilan duyurusu yayımladı.

 TÜBİTAK SAGE , Savunma Sanayi Araştırma ve Geliştirme Enstitüsü personel alımı için ilan duyurusu yayımladı. Savunma Sanayi Araştırma ve Geliştirme Enstitüsü tarafından yayınlanan ilana göre KPSS Şartı olmadan uzman ve uzman yardımcısı alınacağı bildirildi.

Savunma Sanayii Personel Alımı 2016 yılı için alınacak personeller kurum bünyesinde, Satın alma işlemlerini ve İnsan kaynakları faaliyetlerini yürütecek ve Ankara’da çalışacaklardır.

ALINACAK PERSONEL
– Uzman/ Uzman Yardımcısı: 4 Kişi

GENEL ŞARTLAR

– Kamu haklarından yasaklanmamış bulunmak.
– Askerliğini tamamlamış veya tecilli olmak (Erkek adaylar için).
– Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek hastalığı ya da bulaşıcı hastalığı bulunmamak.
– Taksirli suçlar, kısa süreli hapis cezasına seçenek yaptırımlara çevrilmiş suçlar ile aşağıda sayılan suçlar dışında tecil edilmiş hükümler hariç olmak üzere; altı aydan fazla hapis veyahut affa uğramış olsalar bile Devletin güvenliğine, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı işlenen suçlarla, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, nitelikli hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçtan veya kaçakçılık, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, göreve ilişkin sırrı açıklama, Devlet sırlarına karşı suçlardan dolayı hükümlü bulunmamak.
– Ağırlıklı Lisans Mezuniyet not ortalaması 4’lü sistemde en az 2,50 olmak(100’lük sistemdeki notlar, Yüksek Öğretim Kurulu’nun yayınlamış olduğu “4’lük Sistemdeki notların 100’lük Sistemdeki Karşılıkları Tablosu” esas alınarak 4’lük sisteme dönüştürülecektir.)

Savunma Sanayii Personel Alımı 2016
için son başvuru tarihi 21 Nisan 2016’dır. Başvuru yapılırken, aşağıda yer alan belgelerin İş Başvuru Sistemi aracılığıyla eksiksiz olarak iletilmesi zorunludur. İstenilen belgelerden herhangi birinin eksik olması durumunda adayın başvurusu geçersiz sayılacaktır.

İlanın tam metni için buraya tıklayınızYorum yazın...


isbilgisi.Com | Her Hakkı Saklıdır.