Hadim Belediyesi Personel Alımı 2016

23 Ağustos 2016 Salı, 13:25
Hadim Belediyesi Personel Alımı 2016

Hadim Belediyesi, bünyesinde istihdam etmek üzere personel alımlarında bulunacak.Hadim Belediyesi, 23 Ağustos 2016 tarihinde Devlet Personel Başkanlığı resmi web sayfasında bir duyuru ilanı yayımladı. 


Hadim Belediyesi, yayımladığı duyuru ilanı ile gerekli tüm bilgileri adaylara duyurdu. Alım yapılacak adaylar şoför ve büro işçisi olarak ilanda belirtildi. İlanda genel başvuru şartları olduğu gibi, pozisyonlara ait istenecek belgelerde vardır. 

İşte o ilan;
”HADİM BELEDİYE BAŞKANLIĞI
PERSONEL ALIMI İLANI
09.08.2009 tarih ve 27314 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak 01.09.2009 tarihinde yürürlüğe giren Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre; Belediyemizce kadrolu işçi kadrosunda
İstihdam edilmek üzere aşağıdaki şartları taşıyan adaylar arasından 1 adet “Büro İşçisi”,1 Adet Şoför İşçisi alımı yapılacaktır.”

Genel Şartlar Nelerdir?
*Erkek Adaylar için
*Affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, millî savunmaya karşı suçlar, Devlet sırlarına karşı suçlar ve
casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan
malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak 
*Kamu kurum ve kuruluşlarının özel kanunlarında yer alan özel şartları taşımak
*Görevini devamlı olarak yapmaya engel bir durumu olmamak

Büro İşçisi için gerekli belgeler;
*Kimlik 
*2014 Yılı KPSS Sınav Sonuç Belgesi
*Diploma.
*Bilgisayar Destekli Muhasebe 320 saat
*Web Tasarımcısı 192 saat
*Bilgisayar Operatör işletmenliği 180 saat
*Çocuk Gelişimi 100 saat
*Etkili İletişim Becerileri 30 saat
*İngilizce 100 saat
*Ön lisans Diploması

Şoför için gerekli belgeler;
*Kimlik 
*E-Ehliyet Belgesi
*SRC5 + Tanker Belgesi.
*Petrol Dağıtım Firmalardan birisinden alınan Güvenli Tanker Sürüşü eğitimi aldığını gösterir belge.
*Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığının yetkilendirdiği yeterlilik belgesi vermeye yetkili eğitim kurumlarından SRC5 Temel Tanker eğitimi aldığını gösterir belge.
*Terhis Belgesi
*Diploma.

Başvurular, 29/08/2016 tarihi ile 07/09/2016 tarihi arasında Türkiye İş Kurumu il müdürlükleri, şubeleri ve resmi web sayfasından yapılacaktır. 


Yorum yazın...

isbilgisi.Com | Her Hakkı Saklıdır.