Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Öğretim Üyesi Alımı 2015

Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanıYıldırım Beyazıt Üniversitesi Öğretim Üyesi Alımı 2015

Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Rektörlüğünden:

1 – Üniversitemiz Akademik Birimlerine, 2547 Sayılı Kanun’un ilgili maddeleri doğrultusunda öğretim üyesi (Profesör, Doçent, Yardımcı Doçent ) alınacaktır.

2 – Profesör kadroları daimi statüde olup, bu kadrolara başvuracak adaylar dilekçelerine başvurdukları birimi, anabilim dalını, ilan açıklamalarını ve başlıca araştırma eserini belirterek, ekinde özgeçmiş, noterden veya resmi kurumlarca onaylanmış lisans, yüksek lisans, doktora, uzmanlık belgesi veya sanatta yeterlik belgesi, doçentlik belgesi, nüfus cüzdanı fotokopisi, 3 adet fotoğraf ve yayın listesi (başlıca araştırma eseri belirtilmiş) ile birlikte bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan eserlerden 6 (altı) takım dosyayı, özgeçmiş ve eserlerini içeren elektronik ortamdaki 6 adet CD’yi ekleyerek Personel Dairesi Başkanlığına;

3 – Doçent kadroları daimi statüde olup, bu kadrolara başvuracak adaylar, dilekçelerine başvurdukları birimi, anabilim dalını ve ilan açıklamalarını belirterek ekinde özgeçmiş, noterden veya resmi kurumlarca onaylanmış lisans, yüksek lisans, doktora, uzmanlık belgesi veya sanatta yeterlik belgesi, doçentlik belgesi, nüfus cüzdanı fotokopisi, 3 adet fotoğraf ve yayın listesi ile birlikte bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan eserlerden 4 (dört)takım dosyayı, özgeçmiş ve eserlerini içeren elektronik ortamdaki 4 adet CD’yi ekleyerek Personel Dairesi Başkanlığına;

4 – Yardımcı Doçent kadrosu için adayların, başvurdukları birimi, anabilim dalını, ilan açıklamalarını ve yabancı dilini belirten (*) başvuru dilekçesine özgeçmişini, 3 fotoğrafını, nüfus cüzdanı fotokopisi, doktora belgesini, uzmanlık belgesi veya sanatta yeterlik belgesini, varsa yabancı dil başarı belgesini, bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 takım dosyayı, özgeçmiş ve eserlerini içeren elektronik ortamdaki 4 adet CD’yi ekleyerek ilgili Fakülte Dekanlıklarına şahsen başvurmaları gerekmektedir.

5 – Başvuruda bulunacak adayların ilanın resmi gazetede yayımlandığı tarihten itibaren 15 (on beş) gün içerisinde ilgili birimlere şahsen başvurmaları gerekmektedir. Posta ile yapılan başvurular geçerli kabul edilmeyecektir. Adayların başvuru dilekçelerinde yazışma adresleri ile telefon numaralarının bildirilmesi gerekmektedir. İlan şartlarına uygun olmadığı anlaşılan başvurular geçersiz sayılacaktır.

6 – Yabancı ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurul tarafından denkliğinin onaylanmış olması ve belgelendirilmesi şarttır.

7 – Profesör unvanı olanlar, Doçent ve Yardımcı Doçent kadrolarına, Doçent unvanı olanlar da Yardımcı Doçent kadrolarına başvuru yapamazlar.

8 – Herhangi bir kamu kurumunda çalışanlar (daha önce çalışıp ayrılsalar dahi) çalıştığı kurumdan alacakları onaylı ayrıntılı hizmet belgesini müracaat belgesine ekleyerek ibraz edeceklerdir.

9 – Başvuru adresi:

Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Rektörlüğü

Çankırı Cad. Çiçek Sok. No: 3 Kat: 4 Ulus/ANKARA

(*) Yardımcı Doçent adayları için 2547 sayılı Kanunun 23. maddesinin (b) fıkrasının 2. bendi gereğince ayrıca Üniversitemizde başvuru belgesinde belirtmiş olduğu yabancı dilden yabancı dil sınavı yapılacaktır.

(**) Tıp Fakültesi için ilan edilen kadrolara başvuran adayların Tıp Fakültesi Lisans mezunu olmaları gerekmektedir.

BİRİMİ

BÖLÜMÜ

ANABİLİM DALI VE ALANI

ÜNVANI

DERECESİ

ADET

AÇIKLAMA

İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi

Sosyoloji

Profesör

1

1

Kent Sosyolojisi, Tüketim Sosyolojisi ve Sosyal Politikalar üzerine çalışmaları olmak.

İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi

Psikoloji

Doçent

1

1

Klinik psikoloji alanında doçent unvanına sahip olmak, sağlık psikolojisi ve bağımlılık alanında çalışmaları olmak.

İşletme Fakültesi

Yönetim Bilişim Sistemleri

Yönetim Bilişim Sistemleri

Doçent

1

1

Yönetim Bilişim Sistemleri alanında Doçentliğini almış olmak ve iş analitiği ve kurumsal bilgi sistemleri alanında akademik çalışmalar yapmış olmak.

Tıp Fakültesi

Dahili Tıp Bilimleri

Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları

Yardımcı Doçent

5

1

Kronik tik bozuklukları ve Torette Sendromu konusunda deneyimi ve çalışmaları olmak.

Tıp Fakültesi

Temel Tıp Bilimleri

Tıbbi Mikrobiyoloji

Profesör

1

1

Mikrobiyoloji ve klinik mikrobiyoloji doktorası yapmış olmak. Küf ve mayalarda antifungal duyarlılığı konusunda deneyimi ve çalışmaları olmak.

Tıp Fakültesi

Temel Tıp Bilimleri

Tıbbi Mikrobiyoloji

Doçent

1

1

Tıpta uzmanlık yapmış olmak. Bakterilerde efflux pompası ve HIV’in moleküler epidemiyolojisi konusunda deneyimi ve çalışmaları olmak.

Diş Hekimliği Fakültesi

Temel Bilimler

Yardımcı Doçent

3

1

Malzeme mühendisliği alanında doktora yapmış olmak. Hidroksiapatit oluşumu ve mineralize doku rejenerasyonu konusunda deneyimi ve çalışmaları olmak.

Diş Hekimliği Fakültesi

Klinik Bilimler

Protetik Diş Tedavisi

Yardımcı Doçent

3

1

Kısmi dişsizlik vakalarının protetik tedavisinde statik ve dinamik EMG konusunda deneyimi ve çalışması olmak.

Diş Hekimliği Fakültesi

Klinik Bilimler

Ağız, Diş ve Çene Cerrahisi

Yardımcı Doçent

2

1

Eğimli mandibulektominin kuvvet iletiminde 3 boyutlu modelleme ve FEM analizleri ile çalışmış olmak.

Sağlık Bilimleri Fakültesi

Sosyal Hizmet

Doçent

1

1

Sosyoloji lisans mezunu olmak, doktora ve doçentliğini sosyal hizmet alanından almış olmak.

Sağlık Bilimleri Fakültesi

Sosyal Hizmet

Doçent

1

1

Rehberlik ve psikolojik danışma alanında doktora yapmış olmak, doçentliğini sosyal hizmet alanından almış olmak.

Sağlık Bilimleri Fakültesi

Spor Bilimleri

Yardımcı Doçent

3

1

Spor tesisi yöneticilerinin girişimcilik eğilimi ve liderlik davranış özellikleri konusunda çalışma yapmış olmak.

Hukuk Fakültesi

Kamu Hukuku

İdare Hukuku

Yardımcı Doçent

3

1

İdari işlem konusunda çalışmaları olmak.

Hukuk Fakültesi

Kamu Hukuku

Ceza ve Ceza Muhakemesi Hukuku

Yardımcı Doçent

1

1

Yüksek Lisans ya da doktorasını yurtdışında yapmış olmak. Ceza hukukunda iştirak hukuku alanında çalışmaları olmak.

Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu

Tıbbi Hizmetler ve Teknikler

Elektronörofizyoloji

Profesör

1

1

Hayvan besleme alanında doktora yapmış olmak. Kronik hastalıkları önlemede deney hayvanlarında çalışmalarda bulunmuş olmak.

Türk Musikisi Devlet Konservatuvarı

Türk Müziği

Türk Din Musikisi

Doçent

2

1

Türk Din Müsikisi alanında doktora yapmış olmak. Darulelhanda ve 14.-15.yüzyıl musiki nazariyatı alanında çalışmaları olmak.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir