Süleyman Demirel Üniversitesi Öğretim Üyesi Alımı 2015

Süleyman Demirel Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanıSüleyman Demirel Üniversitesi Öğretim Üyesi Alımı 2015

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN

Üniversitemizin çeşitli birimlerine 2547 Sayılı Kanun, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atama Yönetmeliği ve Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca onaylanan Üniversitemiz Öğretim Üyeliği kadrolarına Başvurma Atama ve Yükseltilme İle İlgili Değerlendirme Kriteri hükümlerine göre aşağıda belirtilen Anabilim Dallarına Öğretim Üyesi alınacaktır.

Doçent kadroları daimi statüde olup, bu kadrolara başvuracak adaylar, özgeçmiş, Noterden veya Resmi Kurumlarca onaylanmış Lisans, Yüksek Lisans, Doktora, Uzmanlık Belgesi veya Sanatta Yeterlik Belgesi, Doçentlik Belgesi ve öğretim Üyeliğine Yükseltilme Atama Kriterinin Puanlanmış listesi ve yayın listesi ile birlikte Bilimsel Çalışma ve Yayınlarını kapsayan eserlerden 4 (dört) takım dosyayı ekleyerek Personel Dairesi Başkanlığına; İlanın yayınlandığı tarihi takip eden 15 (onbeş) gün içerisinde müracaat etmeleri gerekmektedir.

– Nüfus cüzdan fotokopisi, Diplomalar ve Yabancı dil belgeleri noter veya çalıştığı kamu kurumundan aslı gibidir onaylı olacaktır.

GENEL AÇIKLAMALAR

– Herhangi bir kamu kurumunda çalışanların (daha önce çalışıp ayrılmış dahi olsalar) çalıştığı kurumundan alacakları onaylı ayrıntılı hizmet belgesini müracaat belgelerine ekleyerek ibraz edeceklerdir.

– Yabancı ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurul’ca denkliğinin onaylanmış olması şarttır.

– Posta ile müracaat edecek adaylar için; postada meydana gelen gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

– Dilekçe, özgeçmiş ve SDÜ öğretim Üyeliğine başvuracak Adayların yayınlarını puanlama formu formatına http://persdb.sdu.edu.tr’den Doküman Arşivi “SDÜ öğretim Üyeliği kadrolarına Başvurma, Atama, Yükseltilme ve Değerlendirme Kriterleri” bölümünden ulaşılabilir.

– Doçentlerin Personel Daire Başkanlığına ve Yardımcı Doçentlerin kadrosunun ilan edildiği birime Başvuru Esnasında getirmeleri gereken belgeler: (Yarım kapak dosya içerisine) Dilekçelerine başvurdukları Birimi ve Anabilim Dalını belirterek; ekinde Özgeçmiş, Noterden veya Resmi Kurumlarca onaylanmış Lisans, Yüksek Lisans, Doktora, Uzmanlık Belgesi veya Sanatta Yeterlik Belgesi, Doçentlik Belgesi, Nüfus Cüzdan Fotokopisi, 3 adet fotoğraf ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme Atama Kriterinin Puanlanmış listesi, yayın listesi ve Başvuru Formunu doldurarak başvurmaları gerekmektedir.

BİRİMİ/BÖLÜMÜ |ANABILIM DALI |ÜNVANI |DER.|ADEDİ

NİTELİĞİ

FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ

Batı Dilleri ve Edebiyatı

Alman Dili ve Edebiyatı

Yrd.Doç.

1

1

Türklerin Almanca öğretimi ile ilgili çalışma yapmış olmak.

Batı Dilleri ve Edebiyatı

Alman Dili ve Edebiyatı

Yrd.Doç.

1

1

GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ

Tekstil ve Moda Tasarımı

Tekstil ve Moda Tasarımı

Yrd.Doç.

1

1

Bir tasarım ürünü olarak video-klip ve alıntı konusunda, Reklam/Moda Fotoğrafçılığı alanında deneyim sahibi ve yayın yapmış olmak.

Tekstil ve Moda Tasarımı

Tekstil ve Moda Tasarımı

Yrd.Doç.

1

1

Silindirli elektro lif çekim yöntemi ile nano lif üretimi konusunda çalışma yapmış olmak.

SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon

Doçent

1

1

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon bilim alanında doçent unvanı almış olmak. Omuz üzerine ortopedik fizyoterapi alanında çalışmalar yapmış olmak.

Spor Bilimleri

Spor Bilimleri

Doçent

1

1

EĞİTİM FAKÜLTESİ

Türkçe Eğitimi

Türkçe Eğitimi

Doçent

1

1

Türk halk bilmeceleri, Türkçe grameri ve Türkçenin söz varlığı alanlarında çalışma yapmış olmak.

Yabancı Diller Eğitimi

Ingiliz Dili Eğitimi

Yrd.Doç.

1

1

Dil öğretiminde öğretmen kimliğinin psiko-sosyal boyutları üzerine çalışmalar yapmış olmak.

İLETİŞİM FAKÜLTESİ

Halkla ilişkiler ve Tanıtım

Halkla ilişkiler

Yrd.Doç.

1

1

Marka iletişimi ve görsel imajlar, televizyon ve tüketim arasındaki ilişki konularında çalışma yapmış olmak.

İSPARTA MYO

Finans-Bankacılık ve Sigortacılık

Bankacılık ve Sigortacılık

Yrd.Doç.

1

1

İşletmelerde kar payı dağıtım politikası, mülkiyet yapısı ve finansal performans üzerine çalışma yapmış olmak.

TEKNİK BİLİMLER MYO

Mülkiyet Koruma ve Güvenlik

İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği

Yrd.Doç.

1

1

KEÇİBORLU MYO

Motorlu Araçlar ve Ulaştırma Teknolojileri

Otomotiv Teknolojisi

Yrd.Doç.

1

1

Mikro denetleyiciler ve görüntü işleme konularında çalışmaları olmak.

EĞİRDİR MYO

Gıda İşleme

Gıda Kalite Kontrolü ve Analizi

Yrd.Doç.

1

1

Denizel makroalg özütlerinin ve bilgisayarlı resim analiz yönteminin su ürünleri gıda kalitesi üzerine etkileri ile ilgili çalışmalar yapmış olmak.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir