Sinop Üniversitesi Öğretim Üyesi Alımı 2015

Sinop Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanıSinop Üniversitesi Öğretim Üyesi Alımı 2015

Sinop Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemiz birimlerine, 2547 sayılı Kanun ve bu Kanuna dayanılarak Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca yayınlanan Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği ile Sinop Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Ölçütleri Yönergesi uyannca Öğretim Elemanları alınacaktır. Adayların, 657 sayılı Kanunun 48 inci maddesindeki ve diğer ilgili mevzuatlardaki şartları taşımaları gerekmektedir.

1-Yardımcı Doçent Kadrosuna başvuracak adayların; Başvurdukları anabilim dalı ve yabancı dilini belirten dilekçelerine, özgeçmiş, 2 adet fotoğraf, Lisans, Yüksek Lisans ve Doktora belgesi ve Sinop Üniversitesi Personel Daire Başkanlığının internet adresinden temin edilen Akademik Değerlendirme Formunu doldurarak, varsa yabancı dil başarı belgesi, yayın listesi, bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 takım dosya ile özgeçmiş, eserleri ve diğer belgeleri içeren 4 adet CD’yi ekleyerek ilgili birimlere şahsen müracaat etmeleri gerekmektedir.

BAŞVURU SÜRESİ: Başvurular; ilanın gazetede yayınlandığı tarihten itibaren 15 gün içerisinde yapılacaktır. Yardımcı Doçent adayları yabancı dil sınav günü ve saati ile yerini ilgili birimden öğrenebileceklerdir.

NOT: -(Yardımcı Doçent kadrosuna; Profesör ve Doçentler müracaat edemezler.)

-(Herhangi bir kamu kuruluşunda çalışanlar (daha önce çalışıp ayrılsalar dahi) çalıştığı kurumdan alacakları onaylı, ayrıntılı hizmet belgesini başvuru belgesine ekleyerek ibraz edeceklerdir.)

-(Yurtdışından alınan diplomaların Üniversitelerarası Kuruldan denkliğinin onaylanması gerekmektedir.)

-(Onaylı istenen evrakın teslimi sırasında aslını ibraz etmek şartıyla fotokopileri kabul edilir.)

-(Erkek adayların askerlik durum belgesini başvuru evraklarına eklemeleri gerekmektedir.)

UNVANI

ADEDİ

DERECE

BİRİMİ:

ANABİLİM DALI/PROGRAM

ALANI:

Yardımcı Doçent

1

3

Eğitim Fakültesi

İngiliz Dili Eğitimi

Yabancı dilde okuma becerilerinin gelişmesinde anlama, izleme stratejilerinin başarı ve tutuma etkisi üzerine çalışma yapmış olmak.

Yardımcı Doçent

1

3

Eğitim Fakültesi

Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık

Çocuk ve ergenlerde geleneksel ve siber zorbalık konusunda çalışmalar yapmış olmak.

Yardımcı Doçent

1

3

Fen-Edebiyat Fakültesi

Bölgesel Coğrafya

Coğrafi yerleşmelerin planlanması ve gelişimi üzerine çalışma yapmış olmak.

Yardımcı Doçent

1

3

Fen-Edebiyat Fakültesi

Fiziki Coğrafya

İklim ve çevre konularında çalışma yapmış olmak.

Yardımcı Doçent

1

3

Fen-Edebiyat Fakültesi

Eski Türk Edebiyatı

19. yüzyıl eski türk edebiyatı ve karşılaştırmalı edebiyat alanlarında çalışmalar yapmış olmak.

Yardımcı Doçent

1

3

Boyabat İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

İktisat Politikası

Bilgi toplumu parametreleri ve ekonomik büyüme arasındaki ilişki üzerine çalışma yapmış olmak.

Yardımcı Doçent

1

3

Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu

Tıbbi Laboratuvar Teknikleri

Anti kanser anastrazol ve triazol sübstitüe ftalosiyaninler konusunda çalışma yapmış olmak.

Yardımcı Doçent

1

3

Eğitim Fakültesi

Okul Öncesi Eğitimi

İnsan hayatında sorumluluk ve toplumsal değişim konularında çalışma yapmış olmak.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir